Menu top

Nieuwe Handreiking Begeleidingscommissie online

Kerkelijk personeelsbeleid is volop in ontwikkeling. Kerken en werkers in de kerk vragen steeds meer om zo goed mogelijke ondersteuning bij hun taak. Eén van de instrumenten hiervoor is de begeleidingscommissie. Een commissie die zorgt voor de ondersteuning van een predikant, kerkelijk werker of andere werker in de kerk.
Aan de hand van nieuwe inzichten en reacties van gebruikers is de Handreiking Begeleidingscommissie vernieuwd. De nieuwe versie staat nu op de website.

Begeleidingscommissie
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk