Menu top

Indexatie traktementen en lonen 6,1%

Per 1 januari 2024 worden de traktements- en salarisbedragen van de geharmoniseerde materiele regeling predikanten, de kerkelijk werkers- en de kostersregeling met 6,1% verhoogd. Dit in overeenstemming met CGMV en de gezamenlijk vastgestelde en gehanteerde indexatiemethode met de daarbij behorende uitgangspunten.

De vertaalslag naar de tabellen, regelingen en rekenmodellen laat nog even op zich wachten. Dit houdt verband met andere percentages per 2024 die nog niet bekend zijn. Publicatie wordt in de tweede helft van december verwacht.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk