Menu top

Oekraïne: wat kunnen kerken doen?

[update 3-5-22]

Het grote leed in Oekraïne raakt ons allemaal. Dagelijks zien we beelden en horen we verhalen over verwoesting, strijd en levens die in gevaar zijn. Miljoenen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Ook in Nederland melden zich veel vluchtelingen, op zoek naar onderdak, veiligheid en hulp.

Veel Nederlanders worden geraakt door deze situatie en nemen initiatief om te helpen. Er is veel bereidheid om iets te kunnen betekenen. Veel kerkleden zijn echter ook zoekende hoe zij van betekenis kunnen zijn voor hun gevluchte medemensen. Mede door het CIO gaat het advies uit aan kerken wat we kunnen doen.

Wat kunnen kerken doen?
Kerken kunnen een brugfunctie vervullen tussen betrokken kerkleden en de overheid die de opvang coördineert. Concreet kan dit betekenen: het in kaart brengen van initiatieven en deze informatie te delen met de lokale burgerlijke gemeente.

Vanuit de overheid zijn de burgerlijke gemeenten het juiste aanspreekpunt. Het advies is om contact met de eigen burgerlijke gemeente op te nemen. Als eerste stap is het verstandig om de website van uw gemeente te raadplegen, daar is vaak veel praktische informatie te vinden.

Een aantal praktische voorbeelden:

  • Uw gebed is onmisbaar. Bid voor vrede, bekering van het agressieve regime en voor veiligheid voor alle getroffenen.
  • Stel uw kerk open om elkaar te ontmoeten. Dit kan voor zowel gemeenteleden (bijvoorbeeld om met elkaar te bidden), als voor buurtbewoners als voor Oekraïense vluchtelingen zelf. De kerk kan een waardevolle ontmoetingsplek zijn waar verdriet, hoop en geloof samen mogen komen.
  • Vraag bij de burgerlijke gemeente welke hulp er nodig is en wat u als kerk kunt betekenen. U kunt de burgerlijke gemeente ook op de hoogte brengen van de initiatieven die in uw kerk plaatsvinden rond dit thema.
  • De overheid werkt aan een handleiding voor de huisvesting van gevluchte Oekraïners door particulieren. Oorlogsvluchtelingen hebben veelal niet alleen huisvesting, maar ook specialistische begeleiding nodig bij het verwerken van dat wat ze hebben meegemaakt. Schakel professionals in wanneer dat nodig is, ook hiervoor kunt u terecht bij de (plaatselijke) overheid.

Vertaalapp
Kefas is een betaalde app die gebruikt kan worden om kerkdiensten gemakkelijk te kunnen vertalen in bijvoorbeeld Oekraïens. Typ de Nederlandse woorden van de voorganger of liederen in de app, en de Oekraïners ontvangen de vertaling via de app Telegram.
Kijk op kefas.app voor meer informatie.

Heeft uw kerk zelf goede ervaringen of tips voor kerken hoe kerken in deze situatie van betekenis kunnen zijn? Laat het hieronder weten.

Lees ook het bericht op www.cioweb.nl

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk