Menu top

De predikant heeft ons beroep aangenomen! En nu?

De predikant die u beroepen hebt, heeft het beroep aangenomen. Een mooi moment na een lang proces, iets om dankbaar voor te zijn!

Een belangrijke volgende stap is het laten registreren van dit beroep. Steunpunt Kerkenwerk ondersteunt het beroepingswerk en houdt alle beroepingsnieuws zo actueel mogelijk bij. Een juiste registratie van predikanten is ook noodzakelijk voor de opbouw van de emeritaatsuitkering bij VSE of PFZW.

Bericht naar Steunpunt Kerkenwerk: Beroep aangenomen

Wanneer de predikant het beroep heeft aangenomen, laat u dit weten aan Steunpunt Kerkenwerk. Wij registreren het beroepingsnieuws en zorgen altijd voor een zo actueel mogelijk overzicht van vacante gemeenten. Zie Vacatures GKV en Vacatures NGK.

Bericht: Intrededatum bekend

GKV
Voor GKV-gemeentes is de registratie bij VSE van belang. Zodra de intrededatum bekend is, stuurt u een bericht aan Vereniging VSE met daarin de volgende informatie:

 • De intrededatum
 • De nieuwe adresgegevens van de predikant
 • Het actuele mailadres van de predikant
 • Een (door alle partijen) ondertekende beroepingsbrief. Hierin staat in elk geval het arbeidspercentage vermeld.

Indien sprake is van een percentage anders dan 100%, dient de classis toestemming te geven voor dit beroep. Zie Generale Regelingen Predikantszaken art. D8. Een bewijs van deze goedkeuring dient dan te worden meegestuurd.

NGK
Voor NGK-gemeentes is de registratie van de predikant bij PFZW van belang. Als de intrededatum bekend is, laat u deze weten aan Steunpunt Kerkenwerk. U kunt Steunpunt Kerkenwerk ook direct vragen om bij PFZW de database ‘Mijn Organisatie’ open te laten zetten voor uw penningmeester. In de maand van intrede kunnen dan alle benodigde gegevens door de penningmeester in ‘Mijn Organisatie’ worden gezet. Hiervoor heeft SKW en uw penningmeester de volgende gegevens nodig:

 • De intrededatum
 • De (nieuwe) adresgegevens van de predikant
 • Het actuele mailadres van de predikant
 • Bij een startende predikant: geboortedatum en BSN
 • Het ingevulde WAP-rekenmodel in PDF, denk hierbij ook aan het deeltijdpercentage.

Wanneer stuurt u verder een bericht naar SKW?

 • Indien uw predikant trouwt (alleen GKV);
 • Indien uw predikant gaat scheiden (alleen GKV);
 • Indien de partner van uw predikant overlijdt (alleen GKV);
 • Bij verandering in deeltijdpercentage;
 • Indien uw predikant overlijdt.

Zorgt u ervoor dat uw predikant goed geregistreerd staat?

 

Steunpunt Kerkenwerk, info@steunpuntkerkenwerk.nl

Vereniging VSE, info@verenigingvse.nl

 

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk