Menu top

Beheer gebouwen en exploitatie

Indien u als kerk zelf een gebouw bezit dan zijn een aantal punten van belang. Op deze pagina treft u  de meest gangbare informatie over beheer en exploitatie van kerkgebouwen.

Onderhoud, bouw of verbouw

Veel kerken nemen in de begroting een bedrag voor jaarlijks onderhoud op. Dit is ook aan te bevelen. Het kan zelfs zinvol zijn een begroting op te stellen voor meerdere jaren aan de hand van een meerjaren-onderhoudsplan. Hierbij kunt u bouwkundig advies inwinnen. Ook bij nieuw- of verbouw komen diverse bouwkundige zaken aan de orde waarover u advies kunt krijgen. Hiervoor kan Steunpunt Kerkenwerk u doorverwijzen naar een specialist binnen onze kerken. Meer informatie leest u in onderstaand document.

Bouwkundig advies

 Verhuur

Incidentele verhuur aan diverse partijen wordt vaak geregeld door kosters in samenspraak met de Commissie van Beheer/ Bestuursraad. Het kan voorkomen dat verhuur aan een partij meer structuur in afspraken vereist. Daartoe ontwikkelde Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN een model.

Bezoek de volgende website voor het model en meer informatie: Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer PKN


Informatie bij het beslissen over hurende partijen vindt u hier:
Verhuur kerkgebouw

 Vergunningen

Burgerlijke gemeenten geven voor uw kerkgebouw een gebruiksvergunning af. Dit is o.a. van belang op het moment dat u de indeling of het gebruik van uw gebouw wenst aan te passen. Daarbij spelen ook wettelijke veiligheidseisen een rol.

Gerelateerd

Arbo en Veiligheid Energie voor kerken
© copyright Steunpunt Kerkenwerk