Menu top

Energie voor Kerken

Sinds 2005 kopen tal van Nederlandse kerken en kloosters gezamenlijk elektriciteit en gas in via ‘Energie voor Kerken’.

Het collectief ‘Energie voor Kerken’ (EVK) is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.
Het doel van ‘Energie voor Kerken’ is kostenbesparing door gezamenlijk in te kopen. De liberalisering van de energiemarkt maakt dit mogelijk. De praktijk van de afgelopen jaren heeft bewezen dat inkoop op het juiste moment en bij de juiste leverancier veel korting oplevert voor de deelnemende kerken. En dat is belangrijk, want voor de sterk stijgende energietarieven besteden kerken een steeds forser deel van hun inkomsten aan elektriciteit en gas.

Het collectief “Energie voor Kerken” over de periode 2006-2012 is succesvol verlopen. Gezamenlijk met de energiecommissie van het CIO-K is er in de loop van de jaren een goed besparingsresultaat behaald. Inmiddels is er een nieuw collectief over de periode 2013-2016 van start gegaan.

Voor meer informatie en om u aan te melden verwijzen wij u naar www.energievoorkerken.nl

Gerelateerd

Teruggave energiebelasting Relatie overheid

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk