Menu top

Verhuur kerkgebouw

Enkele jaren geleden kwam een kerk uit Utrecht in het nieuws, omdat zij weigerde haar kerkgebouw aan een organisatie te verhuren. Er werd tegen deze kerk aangifte van discriminatie gedaan.
Kan dit uw kerk ook overkomen? Waar moet u op letten bij de verhuur van het kerkgebouw?

Er zit een belangrijk verschil tussen actieve en passieve verhuur. Bij actieve verhuur wordt het gebouw beschikbaar gesteld voor derden met als doel inkomsten te verwerven uit exploitatie van het kerkgebouw. Voorzieningen en catering voor dit doel zijn aanwezig en vaak staat hierover informatie op de website. Als de kerk voldoet aan de criteria van actieve verhuur dan mogen personen en/of organisaties niet worden geweigerd.

Wel mogen kerken bepaalde activiteiten weigeren die in strijd zijn met de aard van het gebouw. Een kerk mag dus op voorhand criteria voor verhuur publiceren. Daarmee maakt de kerk duidelijk dat zij niet openstaat voor “bijeenkomsten die aanstootgevend kunnen zijn of activiteiten waar de kerkelijke gemeente vanwege haar geloofsovertuiging niet achter kan staan (Bouter,2013)”.

Tips bij verhuur kerkgebouw:

  • Plaats geen informatie op de website over verhuur als u niet actief verhuurt (dus alleen incidenteel en reactief). Komt er toch een vraag, geef dan aan dat de kerk alleen voor beperkte (kerkelijke) activiteiten beschikbaar is.
  • Sluit zo concreet mogelijk activiteiten uit (bij actieve verhuur), die niet in de aard van het gebouw of de kerkelijke gemeente passen. Geef desnoods concrete voorbeelden van activiteiten die wel passend zijn (bijvoorbeeld: concerten en samenkomsten vanuit christelijke identiteit) en welke niet (bijvoorbeeld: commerciële instanties en samenkomsten die niet uitgaan van een christelijke identiteit of die daarmee in strijd staan).
  • Leg als kerk niet de nadruk op de commerciële verhuur. Het blijft tenslotte bijzaak.
  • Verschaf inzicht in de besluitvorming, namelijk dat de kerkenraad eindverantwoordelijk is voor het beleid van verhuur.
  • Formuleer de tekst op de website zo zorgvuldig mogelijk. Elke organisatie of persoon die binnen de door de u gestelde criteria wenst te huren, mag wettelijk gezien niet geweigerd worden.

Voorbeeld tekst voor op de website:

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw (of enkele zalen) te huur voor mensen buiten onze gemeente. Onze zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten (grote zaal). De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met (naam). Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist de kerkenraad.

Enkele voorbeelden:

http://www.janskerk-utrecht.nl/index.php/huurvoorwaarden : zie specifiek artikel 4.

http://www.hervormdwoudenberg.nl/kerkrentmeesters/verhuur-kerkgebouw/

Lees meer:

Kerkgebouw verhuren of niet
© copyright Steunpunt Kerkenwerk