Menu top

Contracten

Op deze pagina zijn alle mogelijke contractvormen te downloaden die van nut zijn bij werk in de kerk.
Mist u een model contract? Of heeft u zelf een voorbeeld of model liggen? Neem contact op met SKW.

Predikanten

Voorbeeld beroepsbrief en bijlage
Voorbeeld akte van ontslag predikant bij vertrek naar andere gemeente

Catheceet

Model arbeidsovereenkomst catecheet

Kerkelijk Werkers

Model arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker in GKv, bepaalde tijd Model arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker in GKv, onbepaalde tijd

Model arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker in NGK, bepaalde tijd Model arbeidsovereenkomst Kerkelijk Werker in NGK, onbepaalde tijd

Kosters

Model arbeidsovereenkomst kosters

Vrijwilligers

Model vrijwilligerscontract

© copyright Steunpunt Kerkenwerk