Menu top

Licenties en Auteursrechten

Voor het projecteren van liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst op een beamer en/of via het internet zijn plaatselijke kerken verplicht de auteur(s) te vermelden en/of een licentie aan te schaffen.

Licentie Checker

Het palet aan licenties is groot en niet heel overzichtelijk. De Licentie Checker  van Christiaan Heidema probeert inzicht te geven in welke licenties je als kerkelijk gemeente in elk geval nodig hebt om auteursrechtelijk materiaal legaal te mogen gebruiken. Ga naar : Licentie Checker

Liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst

Het deputaatschap kerkmuziek, Steunpunt Liturgie, heeft de volgende publicatie gedaan in december 2019: Liturgie en het auteursrecht.

Samenvattend:

• Voor het beamen van psalmen en gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek (2017) dient een abonnement te worden afgesloten, waarmee de licentie wordt betaald. Kijk voor meer informatie op Gereformeerd Kerkboek – Tarieven.
• Teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling mogen overgenomen worden met de vermelding © Nieuwe Bijbelvertaling.
• Voor liederen uit het Liedboek dient de kerk een abonnement af te sluiten bij Liedboek Online. Hiermee betaalt de kerk de licentie voor het gebruik van de liederen. Zie website liedboek. Met uitzondering van de liederen 336, 638, 822 en 988, voor deze liederen dient de kerk een Kerk&Web-licentie te hebben bij Muz-Art, www.muz-art.nl.
• Word er ook Opwekking gespeeld of gezongen? Dan geldt dat op de liedteksten van de Opwekkingsliederen auteursrechten rusten. Wanneer deze openbaar gemaakt worden via de beamer is daar toestemming voor nodig. De Church Copyright Licence (CCLI) geeft u deze toestemming. Zie website CCLI en/of website Opwekking .

Internet / Streamen kerkdiensten

LPB Media ondersteunt beamteams bij het streamen van kerkdiensten en publiceerde belangrijke informatie over de rechten en plichten bij het streamen.
LPB Media: info voor Beamteam

Voor het uitzenden (streamen) van kerkdiensten via het internet dienen kerken een streamingslicentie aan te schaffen bij Buma/Stemra of CCLI: Copyright Licenties. Wanneer men ook het materiaal downloadbaar maakt, dient men een ‘download’- of ‘podcastlicentie’ te hebben. De meeste kerken hebben een archief waar ze de verschillende kerkdiensten opslaan als download. U mag maximaal 50 diensten aanbieden.

Met deze licenties mag men alleen materiaal gebruiken, dat geheel onder het beheer van Buma/Stemra valt. Voor het overige moet men toestemming vragen aan de betreffende auteur(s).

Voor kerkdiensten via YouTube hoeft men geen Buma/Stemra-licenties aan te schaffen, maar is wel toestemming nodig van de auteurs van de liederen die niet onder Buma/Stemra vallen.

Met de Kerk&Web-licentie van Muz-Art, die toegesneden is op het gebruik van kerken op het web, kan men liederen van auteur Jan Marten de Vries e.a. op alle platforms plaatsen en teksten laten zien.

Beamen

De streamingslicenties gelden alleen voor “geluid” en niet voor beeld of projectie materiaal. In veel gevallen kan men voor teksten bij de uitgever van het materiaal terecht. Er is ook de beamerlicentie en/of u dient de individuele auteurs om toestemming te vragen. Dit geldt ook voor teksten die gebeamd worden tijdens een  online kerkdienst of op de radio.

Dvd’s
Voor het gebruik van commerciële producties zoals bijvoorbeeld het vertonen van Dvd’s gelden andere regels. Het bureau juridische zaken van de PKN heeft de publicatie: auteursrecht en naburige rechten in de kerk. Van belang is te weten dat onze kerken (GKv, NGK, CGK) nog geen afspraken hebben met exploitatierechten organisaties als Buma/Stemra. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre kerken in alle gevallen wettelijk gebonden zijn aan de regels genoemd in het PKN document.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk