Menu top

Licenties en Auteursrechten

Voor het projecteren van liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst op een beamer en/of via het internet zijn plaatselijke kerken verplicht de auteur(s) te vermelden en/of een licentie aan te schaffen.

Liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst

Het deputaatschap Kerkmuziek, steunpunt Liturgie, heeft de volgende publicatie:

Kerklied en het auteursrecht.

Samenvattend:

• Psalmen en gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek kunnen kerken vrij gebruiken en beamen.
• Teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling mogen overgenomen worden met de vermelding © Nieuwe Bijbelvertaling.
• Voor liederen uit het Liedboek dient de kerk een abonnement af te sluiten bij Liedboek Online. Hiermee betaalt de kerk de licentie voor het gebruik van de liederen. Zie website liedboek.
• Word er ook Opwekking gespeeld of gezongen? Dan geldt dat op de liedteksten van de Opwekking Cd-Rom auteursrechten rusten. Wanneer deze openbaar gemaakt worden via de beamer is daar toestemming voor nodig. De Church Copyright Licence (CCLI) geeft u deze toestemming. Zie website CCLI en/of website Opwekking .

Dvd’s
Voor het gebruik van commerciële producties zoals bijvoorbeeld het vertonen van Dvd’s gelden andere regels. Het bureau juridische zaken van de PKN heeft de publicatie: auteursrecht en naburige rechten in de kerk. Van belang is te weten dat onze kerken (GKv, NGK, CGK) nog geen afspraken hebben met exploitatierechten organisaties als Buma/Stemra. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre kerken in alle gevallen wettelijk gebonden zijn aan de regels genoemd in het PKN document.

Internet / Streamen kerkdiensten
Voor het uitzenden van kerkdiensten via het internet (kerkdienstgemist.nl / kerkomroep.nl) dienen kerken een streamingslicentie aan te schaffen. Hiermee dekt men ook de auteursrechten van lied- of bijbelteksten die tijdens de internetuitzending worden geprojecteerd.

Deze BUMA licentie is als kerk met een voordeliger tarief te verkrijgen bij het CCLI: streamingslicentie.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk