Menu top

Licenties en Auteursrechten

Voor het projecteren van liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst op een beamer en/of via het internet zijn plaatselijke kerken verplicht de auteur(s) te vermelden en/of een licentie aan te schaffen.

Liederen, kerkmuziek of Bijbeltekst

Het deputaatschap kerkmuziek, Steunpunt Liturgie, heeft de volgende publicatie gedaan in december 2019: Liturgie en het auteursrecht.

Samenvattend:

• Voor het beamen van psalmen en gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek (2017) dient een abonnement te worden afgesloten, waarmee de licentie wordt betaald. Kijk voor meer informatie op Gereformeerd Kerkboek – Tarieven.
• Teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling mogen overgenomen worden met de vermelding © Nieuwe Bijbelvertaling.
• Voor liederen uit het Liedboek dient de kerk een abonnement af te sluiten bij Liedboek Online. Hiermee betaalt de kerk de licentie voor het gebruik van de liederen. Zie website liedboek.
• Word er ook Opwekking gespeeld of gezongen? Dan geldt dat op de liedteksten van de Opwekkingsliederen auteursrechten rusten. Wanneer deze openbaar gemaakt worden via de beamer is daar toestemming voor nodig. De Church Copyright Licence (CCLI) geeft u deze toestemming. Zie website CCLI en/of website Opwekking .

Dvd’s
Voor het gebruik van commerciële producties zoals bijvoorbeeld het vertonen van Dvd’s gelden andere regels. Het bureau juridische zaken van de PKN heeft de publicatie: auteursrecht en naburige rechten in de kerk. Van belang is te weten dat onze kerken (GKv, NGK, CGK) nog geen afspraken hebben met exploitatierechten organisaties als Buma/Stemra. Het is niet geheel duidelijk in hoeverre kerken in alle gevallen wettelijk gebonden zijn aan de regels genoemd in het PKN document.

Internet / Streamen kerkdiensten

Voor het uitzenden (streamen) van kerkdiensten via het internet dienen kerken een streamingslicentie aan te schaffen bij Buma/Stemra of CCL: Copyright Licenties. Wanneer men ook het materiaal downloadbaar maakt, dient men een ‘download’- of ‘podcastlicentie’ te hebben.

De meeste kerken hebben een archief waar ze de verschillende kerkdiensten opslaan als download. U mag maximaal 50 diensten aanbieden.

Beamen

Let op, Buma/Stemra beheert lang niet alle auteursrechten. De streamingslicenties gelden alleen voor “geluid” en niet voor beeld of projectie materiaal. In veel gevallen kan men voor teksten bij de uitgever van het materiaal terecht. Er is ook de beamerlicentie en/of u dient de individuele auteurs om toestemming te vragen. Dit geldt ook voor teksten die gebeamd worden tijdens een kerkuitzending online of op de radio.

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk