Menu top

Relatie overheid

In het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) vindt afstemming plaats tussen kerken en de overheid. De GKv wordt in het CIO vertegenwoordigd vanuit het Deputaatschap Relatie Kerk & Overheid en bij de NGK wordt vertegenwoordigd vanuit de Commissie voor Contact met de Hoge Overheid (CCHO).
Voor meer informatie over het CIO verwijzen wij u naar www.cioweb.nl.

Steunpunt Kerkenwerk speelt een rol in het vertalen van de afspraken die door het CIO met de overheid worden gemaakt, naar de praktijk voor kerken. SKW ondersteunt de kerken en verzorgt soms taken voor de GKv en NGK als collectief. SKW staat in nauw contact met bovengenoemde deputaatschap en commissie om waar nodig informatie met de kerken te delen en neemt ook deel aan de expertmeetings die georganiseerd worden door het CIO.

Plaatselijke kerken kunnen SKW altijd om hulp vragen bij het contact met de overheid. Kijk bijvoorbeeld eens op de volgende pagina’s van onze website:

ANBI eHerkenning voor kerken Inschrijving Kamer van Koophandel BTW en fondswerving

Gerelateerd

IB47

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk