Menu top

Relatie overheid

Ons kerkverband laat zich met het Deputaatschap Kerk & Overheid vertegenwoordigen in het CIO-K. CIO staat voor interkerkelijk Contact In Overheidszaken. Alles wat geregeld dient te worden tussen kerken en de overheid komt daar aan bod.
Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar www.cioweb.nl.

Steunpunt Kerkenwerk staat in nauw contact met bovengenoemde deputaten om waar nodig informatie met de kerken te delen. Daarom treft u op dit gedeelte van de website meer informatie over:

ANBI Inschrijving Kamer van Koophandel BTW en fondswerving

Gerelateerd

IB47

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk