Menu top

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De giften die worden gedaan aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Ons landelijk verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland is per 1 januari 2008 bij groepsbeschikking in zijn geheel aangewezen als ANBI.

Wilt u uw plaatselijke kerk opzoeken bij de Belastingdienst? Kijk dan op de zoekhulp van de Belastingdienst. U vindt dan ook uw RSIN-nummer.

Informatieplicht

Om de ANBI-status te behouden moet aan de zogenaamde “informatieplicht” worden voldaan. Daarom vullen de kerken jaarlijks dit format in.

Op de website www.gkv.nl/anbi  is plaats gemaakt om alle informatie per plaatselijke kerk voor de fiscus toegankelijk te maken. Een meer uitvoerige uitleg van Deputaten Financiën en Beheer treft u hier aan.

GKV Format ANBI transparantie gegevens kerkelijke gemeente

Groepsbeschikking

Alle plaatselijke kerken die tot ons kerkverband behoren vallen onder deze groepsbeschikking. U hoeft daarom als plaatselijke kerk afzonderlijk geen ANBI-erkenning aan te vragen.

Groepsbeschikking ANBI

De fiscus ontvangt jaarlijks het handboekje van onze kerken i.v.m. controle op plaatselijke kerken. In het handboekje is een volledige uitleg gegeven over de ANBI status en hoe de plaatselijke kerk daar aan dient te voldoen.

Regeling giftenaftrek, met aandacht voor informatieplicht kerken, handboek 2015
Regeling giftenaftrek zoals opgenomen in handboek 2013

Zo zijn aan het voeren van de ANBI-status enkele administratieve verplichtingen verbonden. Het is noodzakelijk dat er een adequate financiële administratie aanwezig is en dat jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag worden opgesteld. De jaarrekening dient ook onderwerp van kascontrole (intern) of accountantscontrole (extern) te zijn. Op deze website zijn modellen te vinden voor het voeren van de administratie, het inrichten van de jaarrekening en het uitvoeren van een kascontrole.

In de kascontrole-instructie zijn ook vragen opgenomen om te toetsen of de kerk of instelling voldoet aan de ANBI-voorwaarden.

Handreiking Kascontrole

Wilt u uw gemeenteleden nader over ANBI informeren dan kunt u gebruik maken van een door SKW opgesteld concept artikeltje.

ANBI informatie voor kerkbladen

Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding Beschikkingsmachtcriterium Deputaatschap Financien & Beheer

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk