Menu top

Inschrijving KvK

Plaatselijke kerken hebben een eigen KvK inschrijving

Alle NGK- en GKV-kerken zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich makkelijker identificeren als rechtspersoon en bestuurders door middel van eHerkenning. De inschrijving van kerken gebeurde centraal via Steunpunt Kerkenwerk.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Instructiebrief inschrijving KvK voor de kerken

De vooraankondiging die al eerder verstuurd werd:
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de NGK-kerken
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de GKv-kerken

Een wijziging doorgeven?
Op verzoek van de overheid lopen alle wijzigingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel via Steunpunt Kerkenwerk. Wanneer u iets wilt wijzigen in uw inschrijving, zorg dan dat de juiste gegevens van uw kerk bekend zijn bij Steunpunt Kerkenwerk. De scriba kan dit inzien in de portal voor kerkelijke gegevens. SKW geeft eens per kwartaal de wijzigingen door aan de KvK.

Naamgeving kerken
Bij verschillende instanties wordt de formele naam van een kerk gevraagd.In de praktijk gebruikt een kerk een eigen naam, bijvoorbeeld De Regenboog of De Bron, een soort ‘roepnaam’. Een kerk heeft echter ook een ‘doopnaam’: een formele naam die gebruikt wordt voor officiëlere doeleinden. Deze naam wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de plaatselijke regeling van de kerk, het Handelsregister en het ANBI-register. Voor GKV-kerken is over de naamgeving het volgende vastgelegd in de kerkorde: Generale Regeling Naamgeving Kerken. Na de landelijke hereniging zal ook voor kerken in het nieuwe kerkverband gekozen worden voor uniformiteit in de naam.

We vermelden de naam van het kerkverband, aangevuld met de plaatsnaam en eventueel een toevoeging van een wijknaam. Op verzoek van de kerk kan een ‘roepnaam’ worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld: Nederlandse Gereformeerde Kerk Bergendal – De Verdieping

Samenwerkingsgemeenten
Bent u een samenwerkingsgemeente met gemeentedelen die behoren tot verschillende kerkverbanden? Dan geldt dat u voor ieder gemeentedeel een eigen KvK-inschrijving houdt, evenals een eigen RSIN-nummer en naam. Alle samenwerkingsgemeenten ontvingen hierover onderstaande brief.
Naamgeving en samenwerkingsgemeenten


Onze kerken zijn als geheel als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK.

De koepelinschrijving blijft, maar alle kerken kregen in 2019 ook een eigen KvK-nummer dat gebruikt wordt voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel, softwarelicenties of eHerkenning.

Inschrijfgegevens van het kerkverband onder een koepel is:
Nederlandse Gereformeerde Kerken
KvK-nummer: 92008542

Inschrijfgegevens van de ‘oude’ kerkverbanden onder een koepel zijn:
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
KvK-nummer: 09193479

Nederlands Gereformeerde Kerken
KvK-nummer: 30277791

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?

Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld correspondentie over de gemeentelijke belasting, identificatie bij banken of het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan richting het koepeladres. Voor plaatselijke doeleinden gebruikt u het KvK-nummer van uw plaatselijke kerk.

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?

Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

Gerelateerd

Identificatie bij banken
ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk