Menu top

Inschrijving KvK

Nieuw: plaatselijke kerken krijgen een eigen KvK inschrijving

Alle NGK- en GKV-kerken worden binnenkort (of zijn inmiddels) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makkelijker identificeren als rechtspersoon en bestuurders door middel van E-herkenning. Het CIO begeleidt het proces van inschrijven in samenwerking met Steunpunt Kerkenwerk.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Instructiebrief inschrijving KvK voor de kerken
Graag wijzen wij u erop dat het op dit moment nog niet mogelijk is om E-herkenning aan te vragen. Het proces is bij de overheid nog niet voldoende ingericht. Hierover wordt door het CIO landelijk overlegd met de overheid. Zodra het proces goed is ingericht informeren wij de kerken hierover.

De vooraankondiging die al eerder verstuurd werd:
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de NGK-kerken
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de GKv-kerken


Per 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Hierin is bepaald dat alle Nederlandse kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties ingeschreven dienen te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze kerken zijn als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK.

De koepelinschrijving blijft, maar alle kerken krijgen in 2019 ook een eigen KvK-nummer dat gebruikt wordt voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel.

Inschrijfgegevens van het kerkverband onder een koepel zijn:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Dossiernummer 09193479

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?

Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan richting het koepeladres. Voor plaatselijke doeleinden gebruikt u binnenkort het KvK-nummer van uw plaatselijke kerk.

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?

Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

Gerelateerd

Identificatie bij banken
ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk