Menu top

Inschrijving KvK

Nieuw: plaatselijke kerken hebben een eigen KvK inschrijving

Alle NGK- en GKV-kerken zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hiermee kunnen zij zich in de toekomst makkelijker identificeren als rechtspersoon en bestuurders door middel van eHerkenning. Het CIO begeleidt het proces van inschrijven in samenwerking met Steunpunt Kerkenwerk.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Instructiebrief inschrijving KvK voor de kerken

De vooraankondiging die al eerder verstuurd werd:
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de NGK-kerken
Vooraankondiging inschrijving KvK voor de GKv-kerken

Een wijziging doorgeven?
Op verzoek van de overheid lopen alle wijzigingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel via Steunpunt Kerkenwerk. Wanneer u iets wilt wijzigen in uw inschrijving, bijvoorbeeld een mailadres of het postadres van de kerk, geef dit dan door via info@steunpuntkerkenwerk.nl. SKW geeft eens per kwartaal de wijzigingen door aan de KvK.

Naamgeving kerken
Bij verschillende instanties wordt de formele naam van een kerk gevraagd.In de praktijk worden veel verschillende variaties van de kerknaam gebruikt, terwijl vanuit de instanties steeds vaker wordt gevraagd om herkenbaarheid in de naam. Voor GKV-kerken is hierover het volgende vastgelegd in de kerkorde: Generale Regeling Naamgeving Kerken. Met de Kamer van Koophandel (KvK) is afgesproken dat we op een eenduidige en herkenbare manier de naamgeving voeren, die dan ook bij de Belastingdienst en voor de ANBI-publicatie wordt gebruikt.

Om een uniforme manier van naamgeving van plaatselijke kerken. We vermelden de naam van de denominatie (omwille van de leesbaarheid wordt deze afgekort: NGK of GKv), aangevuld met de plaatsnaam en eventueel een toevoeging van een wijknaam. Op verzoek van de kerk kan een ‘roepnaam’ worden toegevoegd.
Bijvoorbeeld: NGK Bergendal-Oost ‘De Verdieping’

Samenwerkingsgemeenten
Bent u een samenwerkingsgemeente die is ontstaan uit verschillende denominaties? Dan geldt dat u voor ieder gemeentedeel een eigen KvK-inschrijving houdt, evenals een eigen RSIN-nummer en naam. Alle samenwerkingsgemeenten ontvingen hierover onderstaande brief.
Naamgeving en samenwerkingsgemeenten


Onze kerken zijn als geheel als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK.

De koepelinschrijving blijft, maar alle kerken krijgen in 2019 ook een eigen KvK-nummer dat gebruikt wordt voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel, softwarelicenties of eHerkenning.

Inschrijfgegevens van de kerkverbanden onder een koepel zijn:
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland
KvK-nummer: 09193479

Nederlands Gereformeerde Kerken
KvK-nummer: 30277791

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?

Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld correspondentie over de gemeentelijke belasting, identificatie bij banken of het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan richting het koepeladres. Voor plaatselijke doeleinden gebruikt u het KvK-nummer van uw plaatselijke kerk.

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?

Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

Gerelateerd

Identificatie bij banken
ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk