Menu top

Inschrijving KvK

Nieuw: kerken krijgen mogelijk toch eigen KvK inschrijving

Deputaatschap F&B heeft geconstateerd dat de druk om digitaal te kunnen communiceren met de overheid bij de kerkelijke rechtspersonen aan het oplopen is. De digitalisering bij de overheid gaat verder en in toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen nu al niet óók op papier toegankelijk. Om hier als kerkelijke rechtspersonen in mee te kunnen gaan is besloten dat de kerkelijke rechtspersonen van onder andere de GKV en NGK in de loop van 2019 een KvK-nummer zullen krijgen. Dit proces zal begeleid worden door het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) en geldt voor alle 31 kerkgenootschappen die aan het CIO verbonden zijn.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Informatiebrief inschrijving KvK voor de NGK-kerken
Informatiebrief inschrijving KvK voor de GKv-kerken


Per 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht waarin bepaald dat alle Nederlandse kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties ingeschreven dienen te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze kerken zijn als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK.

Het is daarom niet nodig  en niet gewenst dat u als plaatselijke kerk u inschrijft in het Handelsregister. Dat brengt verwarring en onnodige kosten met zich mee. Alleen indien u als kerk commerciële activiteiten beoefent dan is plaatselijke inschrijving vereist.

Inschrijfgegevens zijn:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Dossiernummer 09193479

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?

Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan richting het koepeladres.

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?

Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

Gerelateerd

Identificatie bij banken

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk