Menu top

Inschrijving KvK

Nieuw: plaatselijke kerken krijgen een eigen KvK inschrijving

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft besloten om in gezamenlijkheid over te gaan tot het inschrijven van de onderdelen van de kerkgenootschappen in het handelsregister.

Dit betekent voor zelfstandige onderdelen van de kerkgenootschappen van het CIO die ingeschreven staan in het ANBI-register, dat zij in de loop van 2019 een KvK-nummer zullen krijgen. Het CIO begeleidt dit proces in samenwerking met Steunpunt Kerkenwerk.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Informatiebrief inschrijving KvK voor de NGK-kerken
Informatiebrief inschrijving KvK voor de GKv-kerken


Per 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Hierin is bepaald dat alle Nederlandse kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties ingeschreven dienen te zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze kerken zijn als kerkverband onder een koepel ingeschreven bij de KvK.

De koepelinschrijving blijft, maar alle kerken krijgen in 2019 ook een eigen KvK-nummer dat gebruikt wordt voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel.

Inschrijfgegevens van het kerkverband onder een koepel zijn:
Gereformeerde Kerken in Nederland
Dossiernummer 09193479

Waarvoor gebruikt u dit nummer niet?

Het koepelnummer mag niet gebruikt worden voor plaatselijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een pasje bij een groothandel. Alle correspondentie verdwijnt dan richting het koepeladres. Voor plaatselijke doeleinden gebruikt u binnenkort het KvK-nummer van uw plaatselijke kerk.

Wanneer gebruikt u dit nummer wel?

Als formele instanties, zoals banken, willen weten tot welke koepel u behoort.

Gerelateerd

Identificatie bij banken
ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk