Menu top

Samenwerking kerken

Veel kerken werken samen met andere kerken in de regio. Dit kan voorkomen op verschillende gebieden. Steunpunt Kerkenwerk adviseert bij de verschillende vormen van samenwerking. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende vragen en de betreffende informatie.

Wij worden één met een andere GKv-kerk in de regio
Wanneer twee (of meer) GKv-kerken besluiten zich samen te voegen tot één gemeente, moeten een aantal stappen genomen worden. De stappen zijn vergelijkbaar wanneer een kerk besluit zich op te heffen en de overgebleven leden voegen zich bij een andere gemeente.

1. Instemming van de gemeente
Het is van belang om de gemeente tijdig te kennen in de overwegingen. De kerkenraad dient een uitgewerkt stuk over het waarom en het hoe aan de gemeente voor te leggen ter bespreking in een gemeentevergadering.

2. Samenwerkingsovereenkomst / besluit tot opheffing van één van beide kerken
Bij samenvoeging moet er een samenwerkingsovereenkomst komen die door beide kerkenraden samen wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe de samenvoeging gaat plaatsvinden en welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld nieuwe leden, bestuur en eigendommen. Hierover adviseert Steunpunt Kerkenwerk indien gewenst.

3. Goedkeuring classis
Nadat de gemeente heeft ingestemd, moet de kerkenraad het besluit aan de classis voorleggen ter goedkeuring. Bij voorkeur wordt ook de samenwerkingsovereenkomst hierbij gebruikt.

4. Communicatie
Stel bij samenvoeging betrokken partijen hiervan op de hoogte, zoals (plaatselijke) overheid en instanties, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (www.gkv.nl) en Steunpunt Kerkenwerk.

Voor uitgebreide informatie en advies in uw specifieke situatie kunt u altijd contact opnemen met Steunpunt Kerkenwerk.

Wij werken samen / gaan samen met een kerk van een andere denominatie (CGK, NGK etc.)
Bij samenwerking tussen twee (of meer) kerken van verschillende denominaties gelden een aantal dezelfde stappen als in de situatie hierboven beschreven. Echter, voor gedetailleerde informatie kijkt u op kerkelijkeenheid.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie passend bij de verschillende stadia van samenwerking.

Let op: Voor de fiscus bestaat er nog geen ‘samenwerkingsdenominatie’ zoals CGKV of NGKV. Vooralsnog blijven beide kerken dus onder eigen denominatie bestaan, bijvoorbeeld in hun ANBI-status of aanvraag eHerkenning.

Wij willen samen met een andere gemeente een predikant beroepen
Het komt steeds vaker voor dat 2 kerken samenwerken om 1 predikant te beroepen. Hiervoor stellen wij een model samenwerkingsovereenkomst ter beschikking:

Model samenwerkingsovereenkomst

Gerelateerd

Beroepingswerk ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk