Menu top

Samenwerking kerken

Veel kerken werken samen met andere kerken in de regio. Dit kan voorkomen op verschillende gebieden. Steunpunt Kerkenwerk adviseert bij de verschillende vormen van samenwerking. Op deze pagina vindt u de meest voorkomende vragen en de betreffende informatie.

Wij willen samengaan met een andere kerk uit ons kerkgenootschap
Wanneer twee (of meer) NGK-kerken besluiten zich samen te voegen tot één gemeente, moeten een aantal stappen genomen worden. Er zijn twee opties denkbaar in deze situatie:
– een samenvoeging van de twee kerken;
– een opheffing van één van beide kerken, waarbij de leden zich allemaal bij de andere kerk voegen.

Voor beide situaties maakten wij een informatiepagina. Klik op één van onderstaande links om naar de betreffende pagina te gaan.
Samenvoeging van kerken
Opheffing van een kerk

Wij werken samen / gaan samen met een kerk van een andere denominatie (CGK, PKN etc.)
Samenwerking tussen twee (of meer) kerken van verschillende denominaties (bijvoorbeeld een NGK met een CGK) vraagt om een andere aanpak. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen denkbaar. Voor gedetailleerde informatie kijkt u op kerkelijkeenheid.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie en modellen.

Let op: Voor de fiscus bestaat er nog geen ‘samenwerkingsdenominatie’ zoals NCGK. Vooralsnog blijven beide kerkdelen dus onder eigen denominatie bestaan, bijvoorbeeld in hun ANBI-status of aanvraag eHerkenning. Kijk voor meer informatie op Inschrijving KvK voor kerken.

Wij willen samen met een andere gemeente een predikant beroepen
Het komt steeds vaker voor dat 2 kerken samenwerken om 1 predikant te beroepen. Hiervoor stellen wij een model samenwerkingsovereenkomst ter beschikking:

Model samenwerkingsovereenkomst
 
Ook kunt u een overeenkomst sluiten met een andere gemeente waarbij u de predikant ‘leent’ of ‘uitleent’. Dit noemen wij een SIP-overeenkomst: Samenwerking Inzet Predikanten. Meer informatie vindt u hier:
 
Samenwerking Inzet Predikanten (SIP)

Gerelateerd

Beroepingswerk ANBI

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk