Menu top

Algemene Ledenvergadering 2022

De besturen van Steunpunt Kerkenwerk en Vereniging VSE hebben besloten de Algemene Vergaderingen in Ermelo uit te stellen tot woensdag 7 september. Op de originele datum 22 juni ontstond in het midden van het land een verkeerschaos in verband met het boerenprotest.

Formeel dienen de jaarrekeningen binnen zes maanden na een boekjaar aan de orde te zijn geweest op de Algemene Vergadering. Vanwege de vakantieperiode is gekozen voor 7 september waardoor dit punt opschuift. Voor deze overmachtssituatie vragen wij uw begrip!

Deze webpagina bevat alles over onze Algemene Ledenvergadering van 2022. De vergadering vindt plaats op 7 september 2022 in Ermelo (Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43).

Op 7 september vindt ‘s avonds de ledenvergadering van de Vereniging VSE plaats voor GKV-kerken. Aanwezigen kunnen gebruik maken van de maaltijd tussen de twee vergaderingen. Zij dienen dit aan te geven bij de aanmelding.

De vergadering vond plaats in Ermelo, op 7 september 2022 16:00 - 17:30

 

Vergaderstukken:

Countdown


Stemmen

Leden kunnen op twee manieren hun stem uitbrengen:

  • Tijdens de vergadering in Ermelo, met een bewijs van afvaardiging;
  • Via een volmacht aan het bestuur of een ander stemgerechtigd lid.

Download hier het bewijs van afvaardiging.

Download hier het formulier voor volmachtverlening aan bestuur of ander lid.


Aanmelden

Uw aanmelding geeft u door via het uniforme aanmeldformulier op de website van Vereniging VSE.
Aanmelden voor Algemene Vergadering SKW

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 september. Ook wanneer u zich reeds had aangemeld voor de eerder geplande vergadering op 22 juni, vragen wij u om opnieuw uw aanmelding aan ons door te geven als u van plan bent om op 7 september aanwezig te zijn. Zo kunnen wij rekening houden met het aantal bezoekers.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk