Menu top

Digitale Algemene Ledenvergadering 2018

Op deze webpagina vindt u alles over onze algemene ledenvergadering van 2018. Dit jaar is de ledenvergadering voor het eerst volledig digitaal. De vergadering vindt plaats van 6 t/m 20 juni 2018. In deze periode kunt u als lid of bezoeker op deze pagina alle benodigde stukken vinden, vragen stellen en meebeleven wat er op de vergadering gebeurt.

Onze leden krijgen per mail een unieke stemcode toegestuurd. Met deze unieke code kunnen zij hun stem uitbrengen op voorstellen en kunnen ze instemmen met de vergaderstukken. Per gemeente kan slechts één keer gestemd worden door middel van de stemcode.

Digitale Algemene Ledenvergadering 2018

Naar aanleiding van de vergaderstukken kunt u vragen stellen. Dit kan op twee manieren. U kunt een e-mail sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Uw vraag wordt dan per e-mail beantwoord. Uw vraag en antwoord worden dan ook geanonimiseerd weergegeven op de website. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw vragen persoonlijk te stellen. Dit kan voorafgaand aan de ledenvergadering van de VSE, die zal plaatsvinden op 13 juni in de Rehobothkerk in Ermelo. Van 18:45 uur tot 19:30 uur is het team van SKW aanwezig om uw vragen te beantwoorden en persoonlijk met u in gesprek te gaan. Ook de vragen die hier worden gesteld zullen samen met de bijbehorende antwoorden geanonimiseerd worden weergegeven op de website.

Deze pagina is tevens een vervanging van de gebruikelijke agenda. Alle informatie en vergaderstukken vindt u op deze pagina.

Vergaderstukken:

Verslag ter publicatie Algemene Vergadering 2017
Jaarverslag SKW 2017
Meerjarenbegroting
Op een later moment volgt informatie over de bestuurssamenstelling.

Nog even geduld..

Live vanaf 6 juni 2018 09:00 uur Algemene vergadering SKW
© copyright Steunpunt Kerkenwerk