Menu top

Regioavonden 2018 “Dienend in beweging!”

Predikantenvereniging | CGMV en Steunpunt Kerkenwerk organiseerden in het najaar 2018 een regioavond. Met het thema ‘Dienend in beweging!’ bouwden we samen aan een goede toekomst van predikanten en werkers in de kerk. Het doel was om praktisch en oplossingsgericht na te denken over leiderschap, rechtspositie en kerkelijk personeelsbeleid in de gemeente.

Voor wie?

 • Kerkenraden en CBZ’s van GKV en NGK
 • Predikanten
 • Kerkelijk werkers, kosters of andere (betaalde) werkers in de kerk
 • Begeleidingscommissies
 • Betrokken partijen zoals Luceo, Praktijkcentrum, TU en verschillende deputaten
Nieuwsbericht

 

 

Download hier het materiaal van de regioavond.

Programma

De avond zager als volgt uit:

 • Korte presentatie van het werk van CGMV en Steunpunt Kerkenwerk in de afgelopen drie jaar.
 • Workshop ‘Dienend Leiderschap’
  De vraag die centraal staat: Welke stijl van leiderschap past in deze tijd bij de kerk? Steeds meer vraagt leiderschap om dienstbaarheid, inspiratie en eenvoud. Wat dit betekent voor de werkers en bestuurders in de kerk? Laat u daarover inspireren in de workshop dienend leiderschap.
 • Workshop ‘In beweging… voor een kerk die werkt!’
  Hoe kan kerkelijk personeelsbeleid bijdragen aan gezonde werkplekken in de toekomst? Wat hebben werkers in de kerk nodig om goed te functioneren? En wat organiseert de kerk daar omheen? Dit noemen we het kerkelijk personeelsbeleid. Deze workshop inspireert werkers én bestuurders in de kerk tot concrete plannen voor een gezonde en prettige werkomgeving.
 • Workshop ‘Ruimte in (be)roeping predikanten’
  Graag gaan we met u in gesprek over alternatieven op het traditionele beroepingswerk. We belichten bijvoorbeeld hoe predikanten in deeltijd en/of tijdelijk inzetbaar zijn. Ook leggen wij het idee van een landelijk loopbaanfonds aan u voor. Een fonds waar startende predikanten tijdelijk in dienst kunnen komen om zich te oriënteren op een eerste beroep. Ook wanneer predikanten om legitieme redenen weg willen of moeten bij een gemeente kan een loopbaanfonds hierin mede-financieren en actief begeleiden. Uw mening bepaalt ons toekomstbeleid!
© copyright Steunpunt Kerkenwerk