Menu top

Beleid

Visie

SKW streeft naar dynamische eenheid tussen kerken door algemene kerkelijke processen rond personeelsbeleid, beheer en financiën te vereenvoudigen met behoud van de lokale eigenheid.
Wij stimuleren, adviseren en faciliteren kerken bij het aangaan van eigentijdse vormen van samenwerking en verbinding en bij de invulling van praktische kerktaken. De Bijbelse visie op kerk-zijn is daarbij ons uitgangspunt.

Missie

Wij geloven dat de belangrijkste taak van de kerk is, samen God groot maken en het evangelie in woord en daad met anderen delen.
Landelijke ondersteuning bij de praktische kerkelijke organisatie, die in deze uitdagende tijd en samenleving veelomvattend is, komt deze kerntaak ten goede.

Steunpunt Kerkenwerk is een vereniging van kerken. Aan de leden wordt jaarlijks, in de maand juni, in een Algemene Vergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Ook worden in deze vergadering toekomstplannen met elkaar gedeeld en besproken. Daarnaast wordt aan de leden gevraagd om input voor de materiële regelingen predikanten en arbeidsvoorwaarden kosters en kerkelijk werkers. Veranderingen worden alleen doorgevoerd bij instemming van de leden. Dit gebeurt middels een digitale stemronde in het najaar.

Ieder jaar geven we een toelichting op de speerpunten op onze pagina ‘Wat ons inspireert’.

Wat ons inspireert

 

Hieronder staan de meest actuele jaarplannen en de formele documenten, die ten grondslag liggen aan de vereniging:

Jaarverslag SKW 2022
Jaarverslag SKW 2021
Jaarverslag SKW 2020
Jaarverslag SKW 2019
Jaarplan SKW 2019-2020
Jaarverslag SKW 2018
Jaarverslag SKW 2017
Jaarverslag SKW 2016
Jaarplan SKW 2017 en 2018
Jaarverslag SKW 2015
Jaarplan SKW 2016 en 2017
Jaarverslag SKW 2014
Jaarplan SKW 2015
Jaarverslag SKW 2013
Jaarplan SKW 2013 en 2014
Jaarverslag SKW 2012
Jaarplan SKW 2011 en 2012
Huishoudelijk Reglement
Statuten SKW
Vastgesteld protocol collectieve belangenbehartiging predikanten

 


Gerelateerd

Archief Algemene Ledenvergaderingen
© copyright Steunpunt Kerkenwerk