Menu top

Digitale Algemene Ledenvergadering 2019

Op deze webpagina vindt u alles over onze algemene ledenvergadering van 2019. Ook dit jaar is de ledenvergadering weer volledig digitaal. De vergadering vindt plaats van 12 t/m 26 juni 2019. In deze periode kunnen leden en bezoekers op deze pagina alle benodigde stukken vinden, vragen stellen en meebeleven wat er op de vergadering gebeurt.

Tijdens de vergadering kunnen alle leden hun stem uitbrengen. De leden ontvangen hiervoor per kerk een uitnodiging en een unieke stemcode. Heeft u geen stemcode ontvangen? Laat het ons dan weten via info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Klik hier om naar het stemformulier te gaan.

 

De vergadering is geopend!

..en vindt plaats van 12 t/m 26 juni.

Gestelde vragen

Alle leden kunnen vragen stellen over de vergaderstukken. Wilt u zelf een vraag stellen? Dit kan per e-mail naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. Hieronder leest u de gestelde vragen geanonimiseerd en met bijbehorend antwoord.

Vraag: Naar aanleiding van het voorstel tot herbenoeming van Jeroen Horstra viel me onderstaande vraag uit het jaarverslag van de digitale Algemene Vergadering 2018 op:

  • Waarom is er (nog?) geen bestuurslid uit de NGK benoemd?
    Wij zijn hard bezig met het benaderen van NGK kandidaten. De eerste kandidaat heeft, wegens zijn tijdsbesteding, uiteindelijk toch een bestuursfunctie afgewezen. In augustus volgt contact met een andere kandidaat. We hopen dus zo spoedig als mogelijk een NGK kandidaat in het bestuur te benoemen.
    Ik kan me voorstellen dat penningsmeesters niet voor het oprapen liggen en de herbenoeming zeer gewenst is. Daar kunnen wij dan ook van harte mee instemmen. Toch blijft voornoemde vraag van vorig jaar hangen. We zoeken als aangesloten NGk-gemeente een gezonde verdeling van (nu nog) beide kerkgenootschappen in het bestuur.

Wat is de status van voornoemde vraag naar een NGK-kandidaat in het bestuur?

Antwoord: Hartelijk dank voor uw reactie!
Beide kandidaten die we eerder benaderden, waren niet in de gelegenheid toe te treden tot het bestuur. De status is dat we nog steeds op zoek zijn naar een NGK kandidaat. Overigens hoeft dit niet een penningmeester te zijn. Het kan ook iemand zijn die affiniteit en/of kennis heeft van een ander terrein waar SKW voor staat. Mocht u in uw netwerk iemand geschikt achten dan vernemen wij dat graag!

Vraag: met betrekking tot gepresenteerde begroting 2019 in het Jaarverslag 2018. Bij het lezen van de gepresenteerde cijfers mis ik een toelichting bij de begrotingscijfers 2019. Mijn indruk is , dat de financiële ontwikkelingen in 2018 niet zijn door vertaald naar de begroting 2019. Klopt dit ? Bv. Kosten en inkomsten voor predikantenopleiding staan i.t.t. voorgaande jaren (nagenoeg) op nul in 2019.
Zou het begrote resultaat, gezien de ontwikkelingen in 2018, niet hoger moeten zijn?

Antwoord: Hartelijk denk voor uw vraag en uw zorgvuldige analyse van onze cijfers. Dat er een aantal verschillen zitten tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers is juist. Dit heeft inderdaad te maken met het afronden van de opleiding voor Interim Predikanten en het besluit om deze in 2019 niet te organiseren. Echter werken wij met een meerjarenbegroting die wij periodiek ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Vorig jaar is de laatste versie vastgesteld. Eind dit jaar maken wij intern weer een nieuwe meerjarenbegroting die wij volgend voorjaar aan u zullen voorleggen. Uiteraard worden dan alle actuele ontwikkelingen opnieuw vertaald naar de begroting.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk