Menu top

Regioavonden 2019 VSE

Vereniging VSE publiceert hierbij het eindrapport ‘Vijfjarenplan emeritaatsvoorziening’ aan de kerken. In dit rapport doet het bestuur voorstellen over de herijking van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt over de financierbaarheid van de emeritaatsvoorziening. Dit eindrapport vindt u hieronder.

Eindrapport Vijfjarenbeleid Emeritaatsvoorziening
 
Om dit rapport met u te bespreken, nodigen wij u van harte uit voor een regioavond in maart.

Logo VSE

Data regioavonden

Donderdag 7 maart Zwijndrecht, Koninginneweg 1A
Dinsdag 12 maart Assen-West, Nobellaan 140
Donderdag 14 maart Ermelo, Dirk Staalweg 43
Donderdag 21 maart Zwolle, Dr. Spanjaardweg 4B

Programma

De avond begint om 19:30 uur en is naar verwachting om 21:30 uur afgelopen. De avond ziet er als volgt uit:

  • Plenaire toelichting op rapport ‘Vijfjarenbeleid Emeritaatsvoorziening’
  • Bespreking in kleine groepen met discussie en input van leden

Voor wie?

  • Penningmeesters
  • CvB’s
  • Geïnteresseerden van GKv-kerken en -kerkenraden

Hier downloadt u het eindrapport ‘Vijfjarenbeleid Emeritaatsvoorziening’.

Eindrapport Vijfjarenbeleid Emeritaatsvoorziening
© copyright Steunpunt Kerkenwerk