Menu top

Regioavonden 2015 “Samenwerken en verbinden”

Steunpunt Kerkenwerk en Predikantenvereniging|CGMV organiseerden op 23 en 24 september 2015 regioavonden met het onderwerp Samenwerken en Verbinden.

Op 14 april 2015 ontvingen kerken en predikanten onderstaande uitnodiging:

Uitnodiging Regioavonden 2015

De avonden werden gestart met een korte plenaire presentatie, die u kunt nalezen in onderstaande hand-out.

Hand-out Regioavonden 2015

Predikanten, kerkenraden en leden begeleidingscommissies, in totaal 140 deelnemers, namen tijdens deze avonden deel aan de volgende workshops:

Toekomstgericht kerk zijn … betekent dat meer samenwerken?
Mobiliteit van predikanten… andere wegen bewandelen?
Dynamisch verbinden … hoe zijn kerkenraad, gemeente en predikant met elkaar verbonden?

In alle workshops zijn aantekeningen gemaakt. Zie onderstaand verslag:

Verslag Regioavonden 2015

De inbreng van de deelnemers geeft zeker aanleiding voor een vervolg! In februari 2016 worden concrete voorstellen in de besturen van SKW en de Predikantenvereniging ingebracht om in het voorjaar, tijdens de ledenvergadering, de kerken nader te informeren over te nemen vervolgstappen.

Lees ook:
Laat predikant werken in regionaal team
Bron: Nederlands Dagblad, 22 juni 2015

© copyright Steunpunt Kerkenwerk