Menu top

Privacy Statement

Steunpunt Kerkenwerk (SKW) respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en vragenstellers aan de helpdesk. Eventuele gegevens die u, via deze website of per e-mail aan SKW verstrekt, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren waarbij SKW zich conformeert aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens van predikanten voor de mobiliteitsondersteuning en het verzuimportaal in geval van een ziekmelding.

Op basis van de AVG Grondslag dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst sloot SKW verwerkingsovereenkomsten met beveiligde en gecertificeerde systemen zoals AFAS en de Verzuimportal. Deze inzet van systemen beoogt nimmer het plaatsen van persoonsgegevens op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

SKW nam maatregelen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De cookies die de website www.steunpuntkerkenwerk.nl verstrekt bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen registratie van uw gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meldt ons dat direct via info@steunpuntkerkenwerk.nl of 038-4270455. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens.

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. SKW draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

SKW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk