Menu top

Raad van Advies

Rond de onderwerpen werkbegeleiding, masteropleiding, permanente educatie en mobiliteit van predikanten zijn verschillende adviserende en ondersteunende partijen werkzaam. Sinds 2012 is in opdracht van de Generale Synoden Raad van Advies in Predikantszaken gevormd. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de Predikantenvereniging|cgmv, Steunpunt Kerkenwerk, Vereniging VSE, Theologische Universiteit Kampen, Praktijkcentrum en deputaatschap Bemiddeling & Begeleiding. Minimaal twee keer per jaar komt de Raad samen rondom alle facetten van in- door- en uitstroom van predikanten. Dit om elkaar scherp te houden bij het uitoefenen van ieders taken gericht op de ondersteuning van predikanten en kerkenraden. Het dwingt tot elkaar tijdig informeren, naar elkaar luisteren, te komen tot onderlinge beleidsafstemming en waar mogelijk gezamenlijk (organisatie-overstijgende) zaken gecoördineerd in beweging brengen.

Elke drie jaar wordt de Generale Synode op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk