Menu top

Regelingen voor predikanten, kosters en kerkelijk werkers 2023 gepubliceerd

De regelingen voor predikanten, kosters en kerkelijk werkers voor 2023 zijn gepubliceerd op onze website. In de regelingen vindt u de nieuwe materiële afspraken, traktements- of salarisschalen, rekenmodellen en verdere toelichting.

Predikanten

Regelingen van 2023 voor predikanten bleven nagenoeg gelijk met het oog op de nieuwe, geharmoniseerde regeling waaraan wordt gewerkt voor 2024.
Voor GKv-predikanten werd aan de kerken voorgesteld om de GKv-regeling slechts op één punt aan te passen, namelijk de vergoeding voor preekbeurten en catechese. Via een stemformulier konden GKv-kerken aangeven of zij instemden met dit voorstel. Er zijn daarbij 124 geldige stemmen uitgebracht. 117 kerken gingen akkoord, 5 kerken gingen niet akkoord en 2 kerken stemden blanco. Het voorstel is daarmee aangenomen en verwerkt in regeling die is gepubliceerd.
De bedragen zijn ook verwerkt in het declaratieformulier voor predikanten.

Materiële Regelingen / WAP-regelingen en aanvullende documenten

Kosters

Arbeidsvoorwaardenregeling en aanvullende documenten

Kerkelijk werkers:

Arbeidsvoorwaardenregeling en aanvullende documenten

 

Bent u scriba, penningmeester of Commissie van Beheer? Dan verzoeken wij u om alle nieuwe materiële en arbeidsvoorwaardelijke regelingen ook bekend te stellen aan uw predikant, kerkelijk werker en/of koster.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk