Menu top

Rekenmodule voor nascholing predikanten

Een gerichte en deskundige nascholing blijft na afronding van een theologische opleiding belangrijk. Naast een variatie aan vakinhoudelijke modules krijgt de persoonlijke ontwikkeling van de professional een plek in de permanente educatie. Steunpunt Kerkenwerk publiceert daarom een rekenmodule als hulpmiddel en ter ondersteuning voor predikanten en kerkenraden.

De rekenmodule ondersteunt predikanten bij het opbouwen van een evenwichtig pakket. Predikanten kunnen de rekenmodule jaarlijks downloaden en invullen. De module geeft vervolgens een overzicht van resterende verlofuren en vergoedingen afgestemd op de NGK of GKV regelingen.

De module kan onderdeel zijn van de jaarlijkse (evaluatie)gesprekken met de begeleidingscommissie en kerkenraad. Ook is er de optie voor de predikant om de module samen met een missieprofiel in te leveren bij de verkenners van SKW. Beroepingscommissies mogen deze informatie opvragen.

Voor meer informatie en de download ga naar de volgende webpagina:

Permanente educatie

 

 

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk