Menu top

Vanaf 26 juni anderhalve meter afstand dé basis

[let op: dit advies is verouderd naar aanleiding van de persconferentie van 14 september 2021. Lees hier het meest actuele advies. Alleen de informatie over samenzang en ventilatie blijft van kracht.]

Het aantal besmettingen en het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is de afgelopen weken fors gedaald. Daarom kondigde premier Rutte in de persconferentie van 18 juni aan dat de meeste maatregelen vanaf zaterdag 26 juni niet meer nodig zijn. Daarmee is stap 4 van het openingsplan gezet. Wat betekent dit voor kerken? Het CIO kwam woensdag 23 juni met een advies. Wij informeren u wat dit advies voor u betekent.

Samenvatting: wat mag weer? (verdere toelichting volgt hierna):

 • Activiteiten binnen en buiten mogen plaatsvinden met anderhalve meter afstand;
 • Mondkapjesplicht vervalt, tenzij anderhalve meter niet gehouden kan worden;
 • Collecteren mag contant, doorgeven mag nog niet;
 • Er mag weer samen gezongen worden;

Anderhalve meter ook in kerken
Vanaf zaterdag 26 juni geldt ook voor kerken anderhalve meter afstand houden als dé basisregel voor alle activiteiten binnen en buiten. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt, voor zover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers gehouden wordt. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. Verder blijven de bekende basisregels van kracht: was je handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Daarnaast gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook hier met inachtneming van anderhalve meter afstand.

Dit alles biedt ruimere mogelijkheden voor kerkdiensten en ontmoeting rond bijvoorbeeld het koffiedrinken na de dienst of het samenkomen als kringen. Ondanks deze nieuwe ruimte voor ontmoeting, zal in veel gevallen de hele gemeente nog niet in één keer op zondag bij elkaar kunnen komen. De anderhalve meter afstand blijft namelijk gelden, ook tijdens de erediensten. Voorlopig geldt nog dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een kerkzaal niet elke stoel bezet kan worden. Het blijft daarom goed om naast de fysieke kerkdienst ook de mogelijkheid te bieden om thuis de dienst te volgen. Ook blijven registratie en een checkgesprek verplicht. De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Denk bijvoorbeeld aan momenten dat je elkaar in een krappe ruimte moet passeren bij het binnenkomen of naar buiten gaan van het kerkgebouw.

Collecteren
Inmiddels vind de collecte in veel kerken digitaal plaats, via een kerkenapp of door je gift via je bankierenapp over te maken. Vanaf zaterdag 26 juni is het mogelijk om weer collectemunten of geld in te zamelen. Zorg er dan wel voor dat er bij de uitgang een centrale collectezak, -schaal of –bus staat, want het is nog niet toegestaan om de collectezak aan elkaar door te geven.

Samenzang
Ook de beperkingen ten aanzien van samenzang vervallen. Wat hebben we het samen zingen gemist! Toch kan het zomaar zijn, dat op het gebied van samenzang het vertrouwen nog weer moet groeien. We hebben lange tijd niet of in beperkte mate gezongen, omdat juist dit een bron van besmetting kon zijn. Dat er nu toch weer ruimte komt om te zingen, heeft te maken met de steeds grotere groep gevaccineerden en het relatief gering aantal besmette personen. Hierdoor is het gevaar op besmetting tijdens samenkomsten erg klein geworden. Merkt u dat (veel) gemeenteleden terughoudend zijn of nog niet naar de dienst durven te komen? Ga hierover in gesprek met elkaar. De kerkenraad heeft de bevoegdheid om te besluiten tot tussenstapjes, bijvoorbeeld eerst alleen twee liederen aan het eind van de dienst zingen, of eerst op zacht volume zingen.

Ventilatie
Zorg voor goede ventilatie. Zet ramen en deuren open of zorg voor een goed ventilatiesysteem in uw gebouw. Het RIVM heeft laten weten dat het voor alle openbare gebouwen nu en in de toekomst belangrijk is om te zorgen voor goede ventilatie. Dit geldt dus ook voor kerkgebouwen.

Verantwoord
Kerken hebben een zorgplicht richting hun leden. Dat betekent dat we verantwoord moeten blijven omgaan met de ruimte die we nu krijgen. Houd daarom de cijfers goed in de gaten. En mocht er in de directe omgeving van de kerk sprake zijn van extra besmettingsgevallen, wees dan verstandig in hoe je daarmee omgaat.

Het openingsplan van de overheid geeft aan dat de 1,5 meter zou kunnen vervallen op het moment dat er bijeenkomsten zijn van mensen die allemaal gevaccineerd zijn of die een negatief testbewijs kunnen laten zien. Dit is voor de meeste situaties in het kerkelijke leven geen optie, want daarmee zou je iemand de ruimte ontzeggen die om welke reden ook geen vaccinatie wil ontvangen of geen test wil doen. Maar als je in een kleinere kring bij elkaar bent en iedereen is daadwerkelijk gevaccineerd, dan kunnen de stoelen dus gerust dichter bij elkaar.

Bezinnen in de zomer
‘We gaan een mooie zomer tegemoet.’ Met die woorden dacht de minister aan de tijd van vakantievieren. Die mooie zomer ligt er ook voor kerken, nu de deuren weer ruimer open mogen. We hopen en bidden dat het met de besmettingscijfers goed blijft gaan en we na de zomer kunnen beginnen aan een nieuw kerkelijk seizoen, waarin weer heel wat meer kan dan in het afgelopen jaar.

Laat de zomer ook een tijd zijn om onszelf de vraag te stellen: hoe zou God onze gemeente willen gebruiken in Zijn plan om de wereld te bereiken en waar moeten we dan na de zomer vooral aan werken met elkaar?
Stel jezelf concreet daarbij de volgende vragen:

 • Zijn er in onze gemeente dingen zijn die we vóór corona nog niet deden, maar die we nu wel doen. Wat is nieuw en goed voor ons en willen we graag vasthouden?
 • Welke zaken hebben we het afgelopen jaar niet gedaan, terwijl we ze vóór corona altijd deden? Zitten daar zaken tussen die we – als we eerlijk zijn – niet gemist hebben? En zouden we daarmee dan ook kunnen stoppen?

We wensen elkaar een mooie en zegenrijke zomerperiode toe!

Kerkpunt en Steunpunt Kerkenwerk, in afstemming met CGK corona regiegroep.

Klik hier om de Corona Routekaart voor Kerken te downloaden.
Klik hier om het hele bericht van CIO dd. 23 juni 2021 te lezen.

5 reacties van Vanaf 26 juni anderhalve meter afstand dé basis

 1. Mariët Apperloo 23 juni 2021 op 10:42 #

  “Kunt u ook een specifiek advies uitbrengen over het houden van crèche voor kinderen van 0-4? Ik kan hier niet zo snel iets over vinden op uw website. Wat is daarin uw advies?”

  Kinderwerk voor kinderen van 0-4 mag doorgaan. De kinderen moeten wel meteen naar de eigen ruimte, dit om lopen door de zaal te voorkomen. Dit advies is terug te vinden in de routekaart voor kerken.
  #SteunpuntKerkenwerk

 2. Greet van de Velde 30 juni 2021 op 19:58 #

  Ik ben benieuwd of het herinvoeren van de handdruk aan het begin van de dienst een risico zou zijn. Zowel de voorganger als de dienstdoend ouderling kunnen hun handen wassen en desinfecteren voor de dienst. Misschien is na de dienst nog niet verstandig?

  • Mariët Apperloo 2 juli 2021 op 10:28 #

   Beste Greet van de Velde,
   Op dit moment is de regelgeving nog steeds gebaseerd op het houden van anderhalve meter afstand. Het geven van de handdruk is daarom nog niet mogelijk. We adviseren dan ook om hier nog mee te wachten tot ook die maatregelen worden opgeheven.
   #SteunpuntKerkenwerk

 3. Wim Roos 29 juli 2021 op 10:00 #

  Op dit moment wordt de situatie weer ernstiger. De veiligheidsregio is weer ingedeeld in ‘zeer ernstig’.
  Moeten we nu weer terugvallen op de situatie van een paar maanden geleden, wat betreft het aantal bezoekers, of blijven de versoepelingen van kracht?
  Na de versoepelingen zijn we naar 60 bezoekers gegaan. Dit is ons maximum op basis van 1.5 m. afstand. En we zijn weer gaan zingen. Overeenkomstig het bericht van 24 juni 2021. De vraag is of er een update van dit bericht is? Of is dit advies ongewijzigd van kracht als onderdeel van het openingsplan?
  Nu we weer in een ‘zeer ernstig’ kwalificatie zitten zijn we weer teruggegaan naar 30 bezoekers en niet zingen. Nu leeft bij ons de vraag of dit correct is. De regering heeft de maatregelen voor openbare bijeenkomsten niet aangepast. De vraag is: waarom zouden we dat dan voor kerkdiensten wel doen, zoals wij dit lokaal nu gedaan hebben.?

  Met andere woorden: wat is het officiele advies voor de kerken? Is d

  • Mariët Apperloo 9 augustus 2021 op 12:20 #

   Beste Wim Roos,

   Formeel is er inderdaad geen nieuwe richtlijn voor kerken afgegeven. Wel geeft de routekaart voor kerken handvatten om op plaatselijk of regionaal niveau (tijdelijk) aanscherping door te voeren. Wanneer de situatie in een regio ‘zeer ernstig’ is, is het wijs om hiermee rekening te houden. De kerkenraad kan hierover zelf beslissen. Dit past bij wat meer regionaal maatwerk dat steeds belangrijker wordt in de bestrijding van het virus. Wanneer er nieuwe algemene adviezen komen, zullen wij dit uiteraard melden op onze site.
   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk