Menu top

Veelgestelde vragen over de portal voor kerkelijke gegevens

Steunpunt Kerkenwerk opende onlangs een online portal. Scriba’s en predikanten kunnen inloggen in hun eigen portal, en de kerkelijke gegevens inzien en bijhouden. In dit nieuwsbericht geven we antwoord op alle veelgestelde vragen.

Inloggen

Kunnen wij een tweede inlog krijgen naast de inlog voor de scriba?
Het is niet mogelijk om een tweede inlog te krijgen. Per kerk kan er slechts één persoon inloggen in de portal. Wilt u een ander persoon dan de scriba toegang geven tot de portal? Hiervoor moet de scriba toestemming geven. Mail naar info@steunpuntkerkenwerk.nl om dit te regelen.

Ik ben scriba maar ik beheer de kerkelijke gegevens niet. Kan het kerkelijk bureau dit voor mij doen?
Ja, dat kan. Wanneer u scriba bent maar u wilt de portal liever laten beheren door iemand anders, bijvoorbeeld het kerkelijk bureau, dan laat u dit weten aan SKW. Wij koppelen dan een ander mailadres aan de portal van uw kerk, zodat diegene zelf kan inloggen. Let op: de scriba moet hiervoor wel toestemming geven. Mail naar info@steunpuntkerkenwerk.nl om dit te regelen.

Contactpersonen

Help, ik kan geen nieuwe contactpersonen toevoegen.
Dat klopt. SKW registreert een vaste set contactpersonen voor iedere kerk. Dat zijn: scriba, penningmeester, CvB, diaconie, preekvoorziener en koster. Andere contactpersonen worden niet geregistreerd of gepubliceerd. Wij adviseren u eventuele andere contactpersonen te publiceren op de eigen website van uw kerk.

Ik wil liever niet de namen van onze contactpersonen invullen. Maar het veld ‘voornaam’ is verplicht. Wat moet ik doen?
U hoeft geen namen in te vullen van contactpersonen zoals penningmeester, diaconie of preekvoorziener. U kunt in plaats daarvan een algemene naam invullen, zoals ‘Diaconie Geesteren’ of ‘Preekvoorziener Regenboogkerk’. Deze namen worden niet openbaar gepubliceerd.

Waarom kan ik geen kerkelijk werker toevoegen als contactpersoon of medewerker?
Kerkelijk werkers worden niet geregistreerd via de portal van SKW. De registratie van kerkelijk werkers wordt beheerd door LUCEO, beroepsvereniging voor kerkelijk werkers. De titel kerkelijk werker is voorbehouden aan (minimaal) HBO-geschoolde theologen. Wij willen de registratie van iemand als ‘kerkelijk werker’ dus laten liggen bij een beroepsvereniging zoals LUCEO.

Waarom zie ik als scriba de gegevens van onze predikant niet in de portal?
Predikanten hebben een eigen portal waarin zij hun gegevens beheren. U hoeft de gegevens van de predikant dus niet bij te houden. Bij publicatie wordt de predikant automatisch gekoppeld aan uw gemeente en zal hij/zij zichtbaar zijn als predikant van uw kerk.

Wij ‘huren’ een predikant van een andere gemeente via een SIP-overeenkomst. Waarom zie ik die niet bij publicatie van onze kerk?
Bij de publicatie worden alleen predikanten getoond die via een beroep aan de kerk zijn verbonden. Eventuele andere verbintenissen, zoals consulentschap, SIP-overeenkomst of tijdelijke inzet, worden niet getoond.

Hereniging NGK-GKV

Als NGK-kerk worden onze gegevens altijd gepubliceerd in het ‘blauwe’ informatieboekje. Waarom vraagt SKW nu ook naar onze gegevens?
Het welbekende informatieboekje gaat, net als het kerkgenootschap, harmoniseren. Vanaf 2023 verschijnt er één boekje voor GKv en NGK. Het is dus de ‘opvolger’ van het bekende blauwe boekje (voor NGK) en het handboek (voor GKv). Het boekje wordt uitgegeven door Buijten en Schipperheijn, en Steunpunt Kerkenwerk verzamelt de gegevens die worden gebruikt als databestand voor dit boekje.

Waarom worden de ledentallen opgevraagd per 1 oktober?
Omdat twee systemen (van twee kerkgenootschappen) bij de hereniging samenkomen, moeten verschillende werkwijzes samengevoegd worden. In de gekozen werkwijze voor de herenigde kerk is de peildatum voor leden vastgesteld op 1 oktober. Voor NGK-kerken betekent dat een wijziging, zij waren gewend dat de peildatum op 1 januari ligt. Voor de herenigde Nederlandse Gereformeerde Kerk zal de peildatum van ledentallen ook 1 oktober zijn.

Waarvoor worden de gegevens die ik invoer gebruikt?
Gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Lees hierover meer in ons privacystatement.

Predikanten

Waarom zie ik niet al mijn predikantsplaatsen in de portal?
Alleen aanstellingen waarbij een predikant kerkrechtelijk aan de GKv of NGK verbonden is, worden gepubliceerd. Eventuele verbintenissen aan andere kerkgenootschappen worden op dit moment niet bij ons geregistreerd. Staat er een bepaalde GKv- of NGK-aanstelling niet tussen? Neem dan contact op via info@steunpuntkerkenwerk.nl zodat we kunnen kijken waarom dit het geval is.

Ik ben emeritus. Waarom heb ik geen uitnodiging voor de portal gekregen?
Emerituspredikanten hebben geen eigen inlog in de portal. De portal is op dit moment alleen geopend voor actieve (gemeente)predikanten. Wilt u iets wijzigen in uw gepubliceerde gegevens, dan kunt u dat doorgeven via info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Raadpleeg voor alle informatie de handleiding van de portal.
Handleiding voor kerken
Handleiding voor predikanten

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk