Menu top

Verkenners in mobiliteit

Steunpunt KerkenWerk ondersteunt beroepingscommissies bij hun taak. Daarnaast ondersteunt SKW predikanten van GKv en NGK bij hun loopbaan. Zo houdt SKW bijvoorbeeld bij welke predikant in welke gemeente staat en of een predikant beroepbaar is. Dit noemen we mobiliteit.

Verkenner
Vier teamleden van SKW hebben contact met beroepingscommissies en predikanten over mobiliteit. Deze personen noemen we verkenners. Samen met de beroepingscommissie of predikant verkent deze persoon de mogelijkheden en wensen rond mobiliteit. Voor NGK kerken is Pieter van Helden verkenner. Voor GKv kerken zijn er drie verkenners, namelijk Ruurd Kooistra, Corinne Starreveld en Mariët Apperloo.

Verkenners
Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk