Menu top

Update: Problemen bij uitgifte eHerkenning, uitstel tot 1 oktober

Update 31 juli 2020
De Belastingdienst heeft besloten om het uitstel aangifte loonbelasting te verlengen tot 1 oktober 2020 voor organisaties die vanwege eHerkenning uitstel tot 1 augustus hebben gekregen en op dit moment nog geen loonaangifte over een tijdvak in 2020 hebben ingediend. Al deze organisaties worden door de Belastingdienst telefonisch benaderd. Voor zover kerken tot deze groep behoren, is ook aan hen uitstel verleend voor het doen van loonaangifte en de betaling tot uiterlijk 1 oktober 2020.

In aanvulling op het bericht van de Belastingdienst kunnen we melden dat KPN heeft toegezegd dat de aanvragen die al zijn ingediend nu worden opgepakt. Er wordt intern bekeken of de aanvragen van CIO-kerken los van eventuele aanvullende eisen, toch al kunnen worden afgehandeld.

Lees hier het officiële bericht van het CIO.

Wie de afgelopen weken eHerkenning heeft aangevraagd, ondervond dat deze aanvraag stil kwam te liggen. Ondanks eerdere positieve berichtgeving is het nog steeds niet mogelijk om eHerkenning te ontvangen. Landelijk coördinatiepunt CIO schrijft hierover op 29 juli 2020 het volgende:

eHerkenning kan nog niet worden afgegeven aan kerken
In tegenstelling tot eerdere afgestemde berichtgeving met KPN (https://www.kpn.com/zakelijk/security/privacy/eherkenning/kerkgenootschap.htm) constateren wij dat de aanvragen eHerkenning nog niet op een juiste wijze worden verwerkt. De uitgifte van eHerkenningsmiddelen ligt nog steeds stil. Dat is ons bekend én er wordt met man en macht aan dit probleem gewerkt.
De Belastingdienst heeft nog geen verdere informatie verstrekt, maar het moge duidelijk zijn dat de kerkgenootschappen niet kúnnen voldoen aan de voorwaarde om te werken met eHerkenning op beveiligingsniveau 3.
Wij kunnen niet precies zeggen wanneer de problemen zijn opgelost. Vakantie, organisatorische perikelen en de afhankelijkheid van externe partijen maakt dat we hier geen termijn op zetten. Wij berichten u zo spoedig mogelijk.
Vanuit het CIO is ook bij de Minister van Financiën het verzoek neergelegd om uitstel tot minstens 1 oktober aanstaande. Ook hierop is nog geen reactie ontvangen.”

Meer lezen over eHerkenning?
Ga naar de pagina eHerkenning voor kerken en lees verder.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk