Menu top

Visitatie

Kerkelijke visitatie is gericht op openheid tussen kerken in de regio, met als doel: bemoediging, vroegtijdige signalering en wederzijdse uitwisseling. Samen met Kerkpunt schreef Steunpunt Kerkenwerk een handreiking kerkvisitatie die u kunt downloaden: Handreiking Visitatie

Voorafgaand aan de visitatie kunnen visitatoren de te bezoeken gemeente vragen om de BKW (Begeleiding Kerkenwerk) Basis te houden onder de werkers in de kerk. BKW Basis is een enquête met de focus op ondersteuning bij het kerkelijk personeelsbeleid.

Hoe vullen we onze rol in als kerk en tegelijkertijd “werkgever”? Kijken we naar elkaar om en zijn we tevreden over het functioneren? Is er een jaarlijkse reflectie als kerkenraad? Of is het bekend dat er een begeleidingscommissie voor onze predikant aanwezig is?

Dit zijn allemaal vragen die aan de orde komen in deze gratis preventieve dienst.

Visitatoren kunnen bij de voorbereiding vragen aan een kerkenraad om deze enquête in te vullen en de resultaten daarvan te bespreken en delen. Neem daarvoor 2 maanden van te voren contact op met SKW. Lees hier meer over het doel en ervaringen met de enquête: Enquête BKW Basis

Inzage in de inhoud van de enquête? Ga naar: Enquête BKW Basis voorbeeld
(Let op, antwoorden worden niet opgeslagen)

In principe start de enquête met het standaard format en vragen. Eventueel ter aanvulling op de eigen vragenlijst van de visitatiecommissie is het mogelijk enkele vragen toe te voegen.

Voorbeeld verslag met aandachtspunten en aanbevelingen

 

Processchema

Klik op onderstaande afbeelding voor een weergave van het proces en de stappen:

Processchema BKW Basis - start visitatoren

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk