Menu top

Pensioenvoorziening Kosters

In de Arbeidsvoorwaardenregeling voor Kosters is opgenomen “dat door de werkgever een pensioenverzekering wordt afgesloten”. Tot 2008 was elke Kerk op grond daarvan verplicht zelf maatregelen daartoe te nemen. Vanaf 2008 is aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn mogelijk (zie onder kopje Aansluiting PFZW).

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2015

Indien u als kerk bent aangesloten bij PFZW, is het goed kennis te nemen van de veranderingen in 2015. Bij wettelijk besluit bouwen werknemers per 2015 minder pensioen op en daalt, als gevolg daarvan, de pensioenpremie.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar de website van PFZW (www.pfzw.nl). Voor zover op 5 januari 2015 bij SKW bekend houden de wijzigingen het volgende in:

Opbouwpercentage:

– Totale opbouw gaat van 1,95% in 2014 naar 1,75% in 2015 (1,25% partner en 0,25% wezenpensioen). Zie voor meer informatie deze link.

Franchise:

– AOW franchise bedraagt in 2015: € 11.395

– AOP franchise bedraagt in 2015: € 19.463

Premie:

– De premie daalt per 2015 met 0,9% van 24,4% in 2014 naar 23,5% in 2015. Zie voor meer informatie deze link.

De premieverdeling tussen werkgever en werknemer (50/50) en alle overige uitgangspunten blijven gelijk aan hetgeen in de arbeidsvoorwaarden is opgenomen.

Aansluiting PFZW

Omdat PFZW nieuwe contracten van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in het verleden (tot 2008) niet accepteerde was Steunpunt Kerkenwerk samen met CGMV, vakorganisatie druk doende alternatieve verzekeraars te benaderen om de PFZW uitgangspunten zo dicht mogelijk te naderen. Uit onderzoek is gebleken dat alternatieve verzekeringsproducten op diverse onderdelen niet voldoende vergelijkbaar waren. Dit bracht CGMV, vakorganisatie en Steunpunt Kerkenwerk ertoe opnieuw met PFZW te overleggen en zijn zij tot overeenstemming gekomen dat kerken zich bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kunnen aansluiten, waarvoor PGGM de regeling uitvoert.

Dit betekent dus dat u als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt zelf voor alle werknemers alsnog vrijwillig op basis van een contract bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunt aansluiten. Op het moment dat u als kerk hiertoe besloten hebt bent u verplicht alle daarvoor in aanmerking komende functionarissen (werknemers) onder te brengen bij PFZW. Mocht u enkele werknemers hebben met oude cq bestaande regelingen adviseren wij u vooraf te onderzoeken wat de consequenties zijn van deze verplichte aanmelding. Een pensioenadviseur kan u adviseren of waardeoverdracht of premievrijmaken een goede oplossing is in individuele gevallen.

Ook kerken die tot nu toe niets geregeld hebben, terwijl de koster al langer in dienst is, kunnen zich aansluiten om voor hun werknemer(s) een pensioenvoorziening te regelen.

Op de website van PFZW (via deze link) vindt u de formulieren die u nodig hebt om uw werknemer(s) aan te melden.

Tenslotte is belangrijk te weten welk uitgangspunt is geformuleerd aangaande de premieverdeling tussen werkgever en werknemer en welke actuele percentages van toepassing zijn. In bijlage 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters vindt u deze pensioenuitgangspunten.

Gerelateerd

Arbeidsvoorwaarden Kosters
© copyright Steunpunt Kerkenwerk