Menu top

Jaarrekening

Hoe gaan we eigenlijk om met de jaarrekening van een kerk? Deze vraag stond bij de oprichting van SKW centraal. Het voormalig platform CvB’s heeft in kerk en maatschappij onderzoek gedaan naar de kerkelijke jaarrekening. De richtlijnen sluiten aan op het standaard rekeningschema zoals dat in 2004 is vastgesteld en verspreid. Op basis daarvan zijn in de loop der jaren verschillende publicaties van Cijfers en Feiten uitgebracht.

Handreiking jaarverslaglegging

Model jaarrekening GKv, met rekeningschema
Begeleidend artikel bij model jaarrekening met rekeningschema
Een model meerjarenplan

Steunpunt Kerkenwerk is voornemens de handreiking jaarverslaglegging in 2016 te laten controleren en waar nodig van een update te voorzien op nieuwe en actuele inzichten.

Gerelateerd

Controle kerkelijke boekhouding Beschikkingsmachtcriterium
© copyright Steunpunt Kerkenwerk