Menu top

Beroepingswerk

Heeft uw predikant een beroep naar een andere gemeente aangenomen? Gaat uw predikant binnenkort met emeritaat? Of bent u als gemeente al langere tijd vacant?

Steunpunt Kerkenwerk wil u graag ondersteunen bij de voorbereiding, organisatie en invulling van het beroepingswerk. Bij de beroepingsprocedure zijn verschillende partijen betrokken.
De Handreiking beroepingswerk GKv beschrijft het proces, de rollen en taakverdeling.

SKW weet van bijna alle GKv predikanten, die langer dan 5 jaar in een gemeente staan, of zij beschikbaar zijn en/of open staan voor een beroep. Ook kent SKW de wensen van predikanten en beschikt zij over profielen en CV’s. De gegevens van predikanten en gemeenten slaat SKW op in de database mobiliteit. Met deze gegevens kunnen wij beter adviseren welke predikant bij een bepaalde gemeente past.
Graag ontvangen wij daarom ook van u het profiel van uw gemeente en het profiel van de te beroepen predikant.
De algemene (contact)gegevens van vacante gemeenten staan op Vacante gemeenten GKv.

Steunpunt Kerkenwerk werkt nauw samen met de Predikantenvereniging|cgmv en gezamenlijk brachten zij in 2011 de kerken op de hoogte van de zaken rondom het beroepingswerk met onderstaande brief:

Brief van predikantenvereniging en SKW

 

Sinds januari 2017 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken ook bij SKW aangesloten.  In de loop van 2017 gaat SKW met de verschillende commissies om tafel om kennis op te doen van alle dossiers en om verdere samenwerking op elkaar af te stemmen. Handreiking beroepingswerk NGK

Gerelateerd

Begeleidingscommissie Beroepsprofiel Predikant in opleiding Samenwerking Kerken

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk