Menu top

Begeleiding bij conflict

Bij conflictsituaties in de kerk biedt SKW ondersteuning. In eerste plaats vertegenwoordigt SKW met name de werkgever, kerkenraads kant. Hierin werken wij nauw samen met onafhankelijke mediators en arbeidsjuristen voor werkers in de kerk.

Hieronder een verwijzing naar de verschillende routes en partijen bij (beginnend) conflict:

Interkerkelijke Geschillen Commissie
“Onder geschil wordt verstaan een (begin van een) conflict (al dan niet met een persoonlijk karakter) tussen kerkenraad of predikant en één of meer gemeenteleden, tussen (leden van de) kerkenraad en predikant of tussen kerkenraadsleden onderling. De commissie geschiloplossing geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen.”

Mediation

“Mediation is een vorm van (conflict)bemiddeling waarbij met behulp van een neutrale derde, de mediator, getracht wordt een geschil op te lossen. Mediation vindt plaats nadat de communicatiestoornis tussen gesprekspartners is besproken en is teruggebracht tot hanteerbare proporties.”

BKW Maatwerk

“Met BKW – Maatwerk komt een adviseur van Steunpunt Kerkenwerk u op locatie bezoeken. Persoonlijke begeleiding staat centraal! Tijdens het, geheel vrijblijvende, intakegesprek bepaalt de adviseur samen met u de wensen, eisen en behoeften voor een eventueel vervolgtraject. BKW Maatwerk wordt met name ingezet bij beginnende spanningen. Na overeenstemming over een vervolgtraject gaan we aan de slag: we inventariseren de samenwerking, maken een plan van aanpak en kiezen in overleg met u één of meerdere beschikbare instrumenten.”

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk