Menu top

Ondersteuning bij administratie voor kerken

Heeft uw gemeente personeel in dienst maar geen kennis op het gebied van salarisadministratie? Heeft u tijdelijk of permanent ondersteuning nodig bij de boekhouding van uw gemeente? Steunpunt Kerkenwerk biedt kerken professionele ondersteuning bij financiële werkzaamheden zoals salarisadministratie en boekhouding. Wilt u gebruik maken van deze dienst of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op via info@steunpuntkerkenwerk.nl.

Salarisadministratie

Werkwijze basiswerkzaamheden salarisadministratie
De werkwijze voor deze dienstverlening is als volgt:

 • u levert maandelijks de mutaties aan op een afgesproken wijze;
 • binnen enkele dagen wordt dit verwerkt en kunt u beschikken over de benodigde informatie;
 • toezending concept loonstrook en aangifte Belastingdienst voor akkoord en betaling;
 • mailen van loonstroken aan medewerkers;
 • digitale aangifte aan Belastingdienst en eventueel pensioenfonds PfZW;
 • verzorging jaaropgaven.

Tarief basiswerkzaamheden
Het tarief bestaat uit een vast bedrag per maand € 25,50, onder andere voor het gebruik van de software; en een variabel bedrag afhankelijk van het aantal medewerkers. Deze bedraagt € 10 per maand per medewerker. Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW. In onderstaande tabel ziet u de tarieven uitgewerkt naar jaarbasis en met één of meerdere medewerkers.

Dienstverlening salarisadministratie

Aanvullende werkzaamheden salarisadministratie
In overleg kunnen naast de hiervoor genoemde basiswerkzaamheden aanvullende werkzaamheden worden verricht. Hierbij kunt u denken aan:

 • aanvragen loonbelastingnummer en/of registratie pensioenfonds
 • invoeren nieuwe medewerker(s)
 • proforma loonberekening
 • correcties van eerdere perioden
 • controle van facturen
 • aan- en afmeldingen bij bijv. verzuimverzekering of arbodienst
 • ziek- en herstelmeldingen
 • invullen van formulieren
 • vervaardigen overzichten

Voor deze aanvullende werkzaamheden wordt een tarief per uur in rekening gebracht. Het tarief bedraagt € 63,55 per uur excl. BTW.


Financiële administratie

Steunpunt Kerkenwerk kan ook behulpzaam zijn bij de uitvoering van de verdere financiële administratie (naast de salarisadministratie). Elke situatie is anders, wij leveren hiervoor maatwerk. Uw wensen worden eerst geïnventariseerd, waarna we een voorstel doen afhankelijk van uw specifieke situatie.

Deze financieel administratieve diensten kunnen o.a. zijn:

 • gedeeltelijke of gehele uitvoering van de financiële administratie;
 • opstellen van jaar- of meerjarenbegroting;
 • opstellen van jaarrekeningen of tussentijdse overzichten;
 • overige rapportages of managementinformatie;
 • ondersteuning bij ziekte of vacatures;
 • overige financieel-administratieve dienstverlening.

Op basis van een offerte worden nadere afspraken gemaakt.
Voor deze aanvullende werkzaamheden wordt in de regel een tarief per uur in rekening gebracht. Dit tarief bedraagt € 63,55 per uur excl. BTW.

Wilt u gebruik maken van deze dienst of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op via info@steunpuntkerkenwerk.nl.


Gerelateerd

Kerkelijke boekhouding Cijfers en Feiten Deputaten Financiën & Beheer Jaarrekening
© copyright Steunpunt Kerkenwerk