Menu top

Preekbespreking

De predikant is de verkondiger van het Woord van God en als zodanig verantwoordelijk voor de inhoud van de prediking. Hij besteed daar veel tijd en studie aan. Maar hoe wordt de prediking ontvangen? Staan de toehoorders er open voor? Komt de boodschap over? Als er een link gelegd is naar de dagelijkse praktijk, hoe werkt dat dan door in ons dagelijks leven? Kunnen gemeenteleden zelf een bijdrage leveren aan de inhoud van de te houden preek? Als er preekbesprekingen zijn in de kerkenraad, worden die dan op constructieve wijze gehouden? SKW wil kerken en predikanten hierin graag ondersteunen.

U treft hierbij een artikel en een basisinstructie aan die behulpzaam kunnen zijn op het moment dat er een preekbespreking plaats zal vinden.
Het artikel is van ds. Kees van Dusseldorp, gepubliceerd in Opbouw, september 2013. Het beschrijft de verhouding tussen preekverwerking en preekanalyse. Daarnaast geeft het praktische handvatten om de preekbespreking vorm te geven.
De basisinstructie geeft weer hoe met inschakeling van een werkgroep de preek samen met enkele gemeenteleden inhoudelijk kan worden voorbereid en geëvalueerd.

Preekbespreking K. van Dusseldorp
Basisinstructie PreekWerkGroep

Naast deze vormen van preekbespreking komt het ook voor dat kerkenraden met hun predikant een preek bespreken om de Woordverkondiging te evalueren. Zie hiervoor onze Handreiking Evaluatiegesprek Predikanten, in het bijzonder bijlage 4 die gaat over evaluatie van prediking en pastoraat.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk