Menu top

Lidmaatschap

Plaatselijke kerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn lid van vereniging Steunpunt Kerkenwerk. Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) kunnen gastlid worden.

Er wordt van de kerken die lid zijn van de vereniging contributie gevraagd. Deze contributie wordt jaarlijks op de Algemene Vergadering door de leden vastgesteld en is afhankelijk van de grootte van de gemeente en geldt voor een heel jaar.

Vanaf 1 januari 2018 geldt onderstaande contributie:

CONTRIBUTIETABEL SKW

Ledental

Contributie

≤   100

€ 160

101 –   200

€ 480

201 –   300

€ 640

301 –   400

€ 800

401 –   500

€ 960

501 –   600

€ 1.120

601 –   700

€ 1.280

701 –   800

€ 1.600

801 –   900

€ 1.920

901 – 1000

€ 2.240

≥ 1001

€ 2.560

In verband met het feit dat gastleden P&O-instrumenten en advisering daaromtrent vooralsnog betrekken uit eigen kerkverband geldt voor hen vanaf 1 januari 2011 onderstaande contributie:

CONTRIBUTIETABEL SKW gastleden

Ledental

Contributie

≤   100

€ 57

101 –   200

€ 172

201 –   300

€ 229

301 –   400

€ 286

401 –   500

€ 343

501 –   600

€ 400

601 –   700

€ 458

701 –   800

€ 572

801 –   900

€ 686

901 – 1000

€ 801

≥ 1001

€ 915

Om u aan te melden als lid kunt u contact opnemen met het bureau van Steunpunt Kerkenwerk.

Contact

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk