Menu top

Ds. Mark Janssens, Utrecht

Mark Janssens

Contactgegevens

Ds. Mark Janssens
Prof. L. Fuchslaan 31
3571 HD Utrecht
Telefoonnummer: 06 13602239

E-mail: info@janssenscoaching.nl
Website: www.janssenscoaching.nl

Aanbod

  • Coaching, gericht op de persoon en persoonlijke situatie. Mijn ervaring is dat een traject van ongeveer 6 – 10 gesprekken het meest oplevert.
  • Begeleide intervisie van een groep predikanten. Een groep van 5 – 7 functioneert hiervoor goed.

Ervaring

  • Begeleiding beginnende predikanten in NGK;
  • Coaching en supervisie, binnen en buiten de kerk;
  • Begeleide intervisie van predikanten;
  • Teamcoaching, m.n. in de zorgsector.


Ik ben sinds 1988 predikant. Sinds 2016 werkzaam als predikant voor het categoriaal pastoraat in de gezondheidszorg.
In 2009-2010 heb ik de KPV (Klinisch Pastorale Vorming) gevolgd op Hydepark (PThU). Van 2014-2015 heb ik de 2-jarige post-HBO opleiding Supervisie en Coaching gevolgd van de CHE. Ik ben lid van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken. Daarnaast ben ik lid van de commissie Verzoening en Recht van GKV en NGK.

Aanpak

In een eerste gesprek kijken we wat je vraag is en vooral wat daar onder ligt. Mijn manier van met elkaar optrekken is positief, vriendelijk, bevragend, kritisch, open, oordeelsvrij, betrokken, ruimte gevend, respectvol, met humor, serieus, goed luisterend, aanvoelend wie je bent.

Omdat ik zelf ruim 25 jaar gemeentepredikant ben geweest, ook in persoonlijk moeilijke en kwetsbare situaties, weet ik van binnenuit goed wat predikanten meemaken en hoe je je kunt voelen. Door mijn betrokkenheid en invoelingsvermogen èn mijn professionele coachings- en supervisieblik kan ik je helpen op een manier die op jou en je situatie is toegepast, zodat je zo goed mogelijk verder kunt en goede beslissingen kunt nemen.

Wat ik belangrijk vind is dat we ons bewust zijn van wat we doen. Daarom bekijken we samen wat er in je leeft, waarom je doet wat je doet, welk effect jouw gedrag op jezelf heeft en mogelijk op anderen. Daaronder zit eigenlijk altijd de vraag: Wie ben je? Wat wil je? Om je daarmee bezig te houden kost meestal meer tijd dan alleen bezig te zijn met de vraag hoe je van A naar B komt. Ook kan ik je helpen als je ergens een soort onvrede voelt, maar daar niet goed de vinger op kunt leggen. Dan kijken we samen wat er speelt.

Lid beroepsvereniging

Ik ben lid van de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en daarmee geregistreerd coach en supervisor.

Referenties

Op verzoek kun je referenties ontvangen.

Te verwachten resultaat

Ik geloof niet dat alles lukt wat je wilt. Wel mag je van mijn begeleiding verwachten dat je bewuste stappen kunt zetten, dat je jezelf en je sterke en minder sterke kanten onderkent en daarmee weet om te gaan en te versterken en dat je met meer voldoening en tevredenheid je werk zult doen.

Kosten

Voor werkers in de kerk hanteer ik voor individuele begeleiding een tarief van €100 per uur (geen btw).

© copyright Steunpunt Kerkenwerk