Menu top

Interim: wie doet wat?

Keuze
Allereerst bepaalt u of een interim-predikant geschikt is voor uw situatie. Klik hier om het beslisschema te bekijken.

Proces
Wanneer een interim-predikant geschikt is voor uw situatie, maak dan een korte beschrijving van de hulpvraag. Beschrijf kort waarvoor u de hulp van de interim-predikant wilt inschakelen, welk doel u hiermee beoogt en welke tijdsomvang deze opdracht ongeveer zal hebben. Met deze informatie kunt u het proces starten.

Het gaat om de volgende stappen:

  • Stap 1. Neem contact op met Steunpunt Kerkenwerk of Kerkpunt en geef een korte beschrijving van de hulpvraag.
  • Stap 2. Bepaal (eventueel samen met Steunpunt Kerkenwerk of Kerkpunt) welke interim-predikant het beste past bij de situatie. Voor een overzicht van beschikbare interim-predikanten, ga naar de pagina Beschikbare interim-predikanten.
  • Stap 3. Samen met Steunpunt Kerkenwerk en de interim-predikant regelt u de afspraken en ‘uitleen’overeenkomst (SIP-overeenkomst). Een model hiervoor treft u hieronder aan.
  • Stap 4. Samen met de interim-predikant verfijnt en concretiseert u de opdracht waarmee de interim-predikant bij u aan het werk gaat.

Samenwerking Inzet Predikanten: Model SIP-overeenkomst

Interim niet geschikt in uw situatie? Misschien kunt u anderen inschakelen
Wanneer een interim-predikant niet geschikt is voor uw situatie kunt u wellicht (afhankelijk van de aard van de situatie) andere partijen inschakelen die u kunnen helpen. Hieronder ziet u een overzicht van deze verschillende partijen.

  • Deputaten Advies en Bijstand: Wordt ingeschakeld als samenwerking onder druk staat, bijvoorbeeld vanwege aanhoudende spanningen (generale regeling G1.3).
  • Generale Deputaten predikantszaken: advies inzake toelating losmaking, afzetting en/of onttrekking van predikanten.
  • Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing: geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen.
  • Steunpunt Kerkenwerk en Predikantenvereniging | CGMV: begeleiden van kerkenraad/predikant in geval van arbeidsconflict
  • Meldpunt Misbruik / Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties: begeleidt slachtoffers en adviseert kerkenraden in een situatie van mogelijk (seksueel) misbruik in de gemeente
  • Kerkpunt: (traject)begeleiding t.a.v. gemeenteopbouw en kerkelijke transitietrajecten. In sommige gevallen wordt er met één of enkele partijen gesproken binnen de kerken en in andere gevallen wordt er met de hele gemeente gewerkt.

Wilt u meer weten over de interim-predikant of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Gerelateerd

Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing Interim: wat is het? Beschikbare interim-predikanten
© copyright Steunpunt Kerkenwerk