Menu top

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon in de kerk

SKW beveelt elke gemeente aan een vertrouwenspersoon in te stellen. Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente*. Voor degene die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden. Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

  • pesten
  • discriminatie
  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Het instellen van een vertrouwenspersoon is de taak en verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Bij een gemeente groter dan 200 leden is het advies minimaal twee vertrouwenspersonen aan te stellen, een man en een vrouw. Training voor (nieuwe) vertrouwenspersonen in kerkelijke sfeer worden gezamenlijk aangeboden door drie kerkelijke meldpunten onder de naam Veiligekerk.nl. Ga naar de website: veiligekerk.nl

*Vertrouwenscommissies (alleen voor de predikant) noemt SKW begeleidingscommissies. 

Melding doen

2018-08-20_111218

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heeft u vragen over omgangsvormen, signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik of wilt u misbruik melden?  Neem dan contact op met het Meldpunt Misbruik, ook als u liever anoniem blijft:

Misbruik melden

Twijfelt u of en wat u moet melden? Lees dan de informatie op Veiligekerk.nl/melden
 


Gerelateerd

VOG en Veilige Kerk
© copyright Steunpunt Kerkenwerk