Menu top

Vertrouwenspersoon

SKW beveelt elke gemeente van harte aan een vertrouwenspersoon in te stellen!

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente*. Voor degene die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden! Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Het instellen van een vertrouwenspersoon is de taak van de kerkenraad. Bij een gemeente groter dan 200 leden adviseren we minimaal twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Training voor (nieuwe) vertrouwenspersonen in kerkelijke sfeer wordt aangeboden door het Meldpunt Misbruik. Gemeenteleden kunnen ook (anoniem) aankloppen bij het Meldpunt. Voor meer informatie, zie meldpuntmisbruik.nl 

*Vertrouwenscommissies (alleen voor de predikant) noemt SKW begeleidingscommissies. 


 

 

2018-08-20_111218

De kerk is een veilige plaats.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.

Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijk relaties?

Neem contact op met MeldpuntMisbruik, ook als je liever anoniem blijft.

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk