Menu top

BKW – Maatwerk

In sommige situaties is maatwerk nodig. Soms is het belangrijk dat een adviseur bij u aan tafel komt om de juiste context te begrijpen. Wanneer uw hulp- of adviesvraag te groot is voor de standaardadvisering laat de SKW-adviseur dat aan u weten. U kunt dan kiezen voor Begeleiding Kerkenwerk Maatwerk. Met BKW Maatwerk komt de adviseur van Steunpunt Kerkenwerk u op locatie bezoeken. Persoonlijke begeleiding staat centraal!

Bij uitgebreid advies over kerkelijk personeelsbeleid, financiën en organisatie&beheer schakelt u een SKW adviseur in die Maatwerk biedt.
Voor procesbegeleiding en coaching zet SKW adviseurs in met een specialisme op dit gebied, zij bieden Maatwerk+. Hiervoor geldt een ander tarief.

Tijdens het intakegesprek bepaalt de adviseur samen met u de wensen, eisen en behoeften voor een eventueel vervolgtraject. Na overeenstemming over dit vervolgtraject gaan we aan de slag: we inventariseren de samenwerking, maken een plan van aanpak en kiezen in overleg met u één of meerdere beschikbare instrumenten.

Aan een BKW Maatwerk traject zijn kosten verbonden. In onderstaand document vindt u een overzicht van de diensten, inclusief de bijbehorende tarieven.

Prijslijst dienstverlening Steunpunt Kerkenwerk

 

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van maatwerktrajecten zijn:

 • het inventariseren en optimaliseren van de onderlinge samenwerking;
 • de rol- en taakverdeling tussen kerkenraad, begeleidingscommissie en professional(s) (predikant en/of kerkelijk werker);
 • gerichte toepassing van BKW-instrumenten zoals evaluatiegesprek en vitaliteit (burn-outpreventie);
 • het toerusten van een begeleidingscommissie;
 • het inventariseren van de mobiliteit en loopbaanontwikkeling van de professional(s) (predikant en/of kerkelijk werker);
 • voor predikanten in het verlengde van de verkenners; bespreekbaar maken en verkenning van mobiliteitsbevordering;
 • het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
 • heroriëntatie op de loopbaanrichting en daaruit voortvloeiende opleidingen (waaronder PE); Processchema Loopbaanverkenning en begeleide transitieInformatie voor predikant, Loopbaanverkenning en optiesPermanente educatie
 • inhoud takenpakket professional(s) (predikant en/of kerkelijk werker); gekoppeld aan tijdsindeling en tijdsbesteding;
 • het uitvoeren van een assessment
 • de inzet van supervisie, coaching, mediation (bemiddeling tussen partijen);
 • specifieke ondersteuning in proces voor predikant waar het emeritaat in zicht komt;
 • specifiek financieel advies voor kerken.
© copyright Steunpunt Kerkenwerk