Menu top

Arbo en Veiligheid

Voor veilig kerken en werken zijn een aantal aspecten van groot belang.

Veiligheid kerkgebouw

Uw burgerlijke gemeente geeft een gebruiksvergunning af voor uw kerkgebouw. Op basis daarvan kan de gemeente een controle laten uitvoeren. Bijvoorbeeld door de brandweer.

Voor kerkgebouwen is er volgens de ARBO-wetgeving een veiligheidsplan vereist. Bij de wet- en regelgeving is hierop het bouwbesluit van toepassing. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bestaande- en nieuwbouw.

De vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN heeft een handreiking voor het veiligheidsplan opgesteld. U kunt deze handreiking downloaden, zie:  handreiking brandveiligheid en ontruiming kerken.

Indien u als kerk nog geen ontruimingsplan heeft kunt u dit model gebruiken.

Risico inventarisatie & evaluatie

De kerk als werkgever is volgens de ARBO verplicht een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) op te stellen. Wanneer een werknemer voor minder dan 40 uur per week in dienst is voldoet de checklist gezondheidsrisico’s.

Wanneer uw werknemers voor meer dan 40 uur per week in dienst zijn, tot een maximum van 25 werknemers,  kunt u het RI&E instrument van de Protestantse Kerk Nederland gebruiken. Dit instrument geeft u toetsingsvrijstelling en is goedgekeurd door een gecertificeerde ARBO-deskundige.

Basishulpverlening (BHV)

Kerken vragen vaak aan SKW hoe de BHV in de kerk georganiseerd moet zijn.

In het algemeen geldt dat op zondag tijdens de dienst naast de koster ook enkele andere gemeenteleden paraat moeten staan. In dit schema vind u een methode om te bepalen hoeveel BHV u nodig heeft.

We raden daarbij aan om met een team gemeenteleden eens in de zoveel tijd de veiligheidsvoorschriften en het ontruimingsplan door te nemen en/of te oefenen.

In april 2016 zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp uitgebracht. BHV’ers kunnen dit doornemen om vaardigheden en het noodplan te toetsen.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk