Menu top

Arbo en Veiligheid

Voor veilige kerken en werk in de kerk zijn enkele maatregelen belangrijk.

In de Arbo-wet kunnen de kerken vinden aan welke risico’s gedacht moeten worden om een toereikend veiligheidsbeleid te formuleren voor hun plaatselijke situatie. Denk aan het opstellen van een risico & inventarisatie evaluatie, wat de basis legt voor het bepalen van de benodigde BHV(‘ers). De Arbo-wet is geldig wanneer de gemeente een professional in (loon)dienst heeft voor in totaal meer dan 40 uur per week. (Predikanten vallen daarbuiten, zij zijn geen werknemer maar pseudo-ondernemer). Meer informatie voor gemeenten is te vinden in dit artikel: Veiligheid in en om de kerk, pagina 4

 

Risico inventarisatie & evaluatie

Wanneer de gemeente één of meerdere werknemers in dienst heeft die samen maximaal 40 uur per week werken, voldoet de checklist gezondheidsrisico’s.

Wanneer u werknemers voor gezamenlijk meer dan 40 uur per week in dienst heeft, tot een maximum van 25 werknemers,  kunt u het RI&E instrument van de Protestantse Kerk Nederland gebruiken. Dit instrument geeft u toetsingsvrijstelling en is goedgekeurd door een gecertificeerde ARBO-deskundige.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De omvang van uw BHV-organisatie is afhankelijk van de aard, grootte en risico’s van uw kerkgebouw. Het is daarom verstandig een expert te vragen een nul-meting op te stellen. Neem daarvoor contact op met de lokale brandweer of marktpartijen.

Met een team BHV’ers, vaak bestaand uit gemeenteleden, kan men eens in de zo veel tijd de veiligheidsvoorschriften en het ontruimingsplan oefenen.

Bij het ontbreken van BHV bestaat het risico dat een verzekeraar bij (brand)schade niet uitkeert. Ook de arbeidsinspectie kan een boete opleggen.

Veiligheid kerkgebouw

Bij de burgerlijke gemeente moeten kerken een gebruiksmelding aan vragen voor het kerkgebouw in verband met (zondagse) bijeenkomsten met meer dan 50 personen. Dit is gratis en binnenkort aan te vragen bij het online Omgevings Loket door gebruik van E-herkenning (klik hier).

Voor kerkgebouwen is er een veiligheids- en ontruimingsplan vereist. Volgens de wet- en regelgeving is hierop omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van toepassing. Meer informatie is te vinden bij de Rijksoverheid Brandveilig.

De vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN heeft een handreiking voor het veiligheidsplan opgesteld. U kunt deze handreiking downloaden, zie:  handreiking brandveiligheid en ontruiming kerken.

Indien u als kerk nog geen ontruimingsplan heeft kan u dit model gebruiken.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk