Menu top

Arbo en Veiligheid

Voor veilige kerken en werk in de kerk zijn enkele maatregelen belangrijk.

In de Arbo-wet kunnen de kerken vinden aan welke risico’s gedacht moeten worden om een toereikend veiligheidsbeleid te formuleren voor hun plaatselijke situatie. Denk aan het opstellen van een risico & inventarisatie evaluatie, wat de basis legt voor het bepalen van de benodigde BHV(‘ers). De Arbo-wet is geldig wanneer de gemeente een professional in (loon)dienst heeft voor in totaal meer dan 40 uur per week. (Predikanten vallen daarbuiten, zij zijn geen werknemer maar pseudo-ondernemer). De Hersteld Hervormde Kerk heeft een uitgebreide informatiepagina voor kerken met verschillende downloads.

Veiligheid in en om de kerk
Download Bepalingsmethode BHV
Download brochure ‘Veiligheid in en om de kerk’

Risico inventarisatie & evaluatie

Wanneer de gemeente één of meerdere werknemers in dienst heeft die samen maximaal 40 uur per week werken, voldoet de checklist gezondheidsrisico’s.

Wanneer u werknemers voor gezamenlijk meer dan 40 uur per week in dienst heeft, tot een maximum van 25 werknemers,  kunt u het RI&E instrument van de Protestantse Kerk Nederland gebruiken. Dit instrument geeft u toetsingsvrijstelling en is goedgekeurd door een gecertificeerde ARBO-deskundige.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere plaatselijke kerk is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen. De beheerder (kerkenraad of eigenaar van het gebouw) erkelijke gebouwen de verantwoordelijkheid dat aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving voldaan wordt.

Het goed nakomen van deze verplichting en het voorkomen van calamiteiten en ongelukken dient een tweezijdig belang. Namelijk het welzijn van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. En heeft een financieel belang. Want wanneer blijkt dat bij een calamiteit adequate (voorzorg)maatregelen achterwege zijn gebleven, dan kan de kerkelijke gemeente hiervoor (financieel) aansprakelijk worden gesteld. Het is dus van groot belang om de hulpverlening in de kerk goed te regelen!De omvang van uw BHV-organisatie is afhankelijk van de aard, grootte en risico’s van uw kerkgebouw. Het is daarom verstandig een nulmeting op te (laten) stellen. Neem daarvoor contact op met de lokale brandweer of marktpartijen. Eén van de partijen die u kunt inschakelen is www.kerkveiligheid.nl. Zij kunnen het gehele proces rond veiligheid in de kerk begeleiden, van inventarisatie tot training.

Het team van BHV’ers, vaak bestaand uit gemeenteleden, moet eens in de zo veel tijd de veiligheidsvoorschriften en het ontruimingsplan oefenen.

Bij het ontbreken van BHV bestaat het risico dat een verzekeraar bij (brand)schade niet uitkeert. Ook de arbeidsinspectie kan een boete opleggen.

Veiligheid kerkgebouw

Bij de burgerlijke gemeente moeten kerken een gebruiksmelding aan vragen voor het kerkgebouw in verband met (zondagse) bijeenkomsten met meer dan 50 personen. Dit is gratis en binnenkort aan te vragen bij het online Omgevings Loket door gebruik van E-herkenning (klik hier).

Voor kerkgebouwen is er een veiligheids- en ontruimingsplan vereist. Volgens de wet- en regelgeving is hierop omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van toepassing. Meer informatie is te vinden bij de Rijksoverheid Brandveilig.

De vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN heeft een handreiking voor het veiligheidsplan opgesteld. U kunt deze handreiking downloaden, zie:  handreiking brandveiligheid en ontruiming kerken.

Indien u als kerk nog geen ontruimingsplan heeft kan u dit model gebruiken.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk