Menu top

Arbo en Veiligheid

Voor veilige kerken en werk in de kerk zijn enkele maatregelen belangrijk.

De verplichting om de risico’s in kaart te brengen is voor kerken bepaald in de ARBO wet. Deze verplicht tot opstellen van een Risico & inventarisatie evaluatie, wat de basis legt voor het bepalen van de benodigde BHV(‘ers).

De ARBO wet is geldig wanneer de gemeente een predikant, koster of kerkelijk werker in (loon)dienst heeft voor in totaal meer dan 40 uur per week. Of wanneer er vrijwilligers actief zijn die meer dan €1700 per jaar ontvangen (wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding). Geen werknemers in loondienst? Dan nog is de kerk vaak verplicht BHV te organiseren.

Risico inventarisatie & evaluatie

Wanneer de gemeente één of meerdere werknemers in dienst heeft die samen maximaal 40 uur per week werken, voldoet de checklist gezondheidsrisico’s.

Wanneer u werknemers voor gezamenlijk meer dan 40 uur per week in dienst heeft, tot een maximum van 25 werknemers,  kunt u het RI&E instrument van de Protestantse Kerk Nederland gebruiken. Dit instrument geeft u toetsingsvrijstelling en is goedgekeurd door een gecertificeerde ARBO-deskundige.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De omvang van uw BHV-organisatie is afhankelijk van de aard, grootte en risico’s van uw kerkgebouw. Het is daarom verstandig een expert te vragen een nul-meting op te stellen. Neem daarvoor contact op met de lokale brandweer of marktpartijen.

Met een team BHV’ers, vaak bestaand uit gemeenteleden, kan men eens in de zo veel tijd de veiligheidsvoorschriften en het ontruimingsplan oefenen.

Bij het ontbreken van BHV bestaat het risico dat een verzekeraar bij (brand)schade niet uitkeert. Ook de arbeidsinspectie kan een boete opleggen.

Veiligheid kerkgebouw

Bij de burgerlijke gemeente moeten kerken een gebruiksmelding aan vragen voor het kerkgebouw in verband met (zondagse) bijeenkomsten met meer dan 50 personen. Dit is gratis en binnenkort aan te vragen bij het online Omgevings Loket door gebruik van E-herkenning. Dit wordt mogelijk wanneer kerken een eigen KvK-nummer hebben. Tot die tijd kunt u de gebruiksmelding doen bij uw burgerlijke gemeente. Op basis van de gegevens kan de burgerlijke gemeente een controle laten uitvoeren.

Voor kerkgebouwen is er een veiligheids- en ontruimingsplan vereist. Volgens de wet- en regelgeving is hierop omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van toepassing. Meer informatie is te vinden bij de Rijksoverheid Brandveilig.

De vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN heeft een handreiking voor het veiligheidsplan opgesteld. U kunt deze handreiking downloaden, zie:  handreiking brandveiligheid en ontruiming kerken.

Indien u als kerk nog geen ontruimingsplan heeft kan u dit model gebruiken.

 

 

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk