Menu top

HR Beleid

Onze wereld verandert. Onze kerken veranderen. We observeren de trend dat werk en kerk verweven raken. Jonge generaties projecteren met gemak eigen werkrealiteit op het werk in de kerk. Bespreken arbeidsvoorwaarden, parttime aanstellingen en sollicitatiecommissies. Oudere generaties verbazen zich over het gemak waarmee werkbegrippen worden toegepast. En vrezen soms een koude wind door de kerk.

Met een HR beleid voor kerken proberen we dit samen te brengen. Voor het eerst besteden we in 2018-2019 uitgebreid aandacht aan het door ontwikkelen van de zachte aspecten van het persoonsbeleid. Dit jaarplan is een kapstok voor de instrumentaria die we de afgelopen jaren op vraag van de kerken en werkers al ontwikkelden. Niet om u mee om de oren te slaan, maar als gesprekspapier. Hoe zijn gemeenten een goed werkgever?

Wij hopen dat eigenaarschap van loopbanen en goede arbeidsrelaties groeien in de kerk. Dat men met plezier en liefde samenwerkt. We zien een absolute noodzaak om de beroepsgroepen predikanten en kerkelijk werkers serieus te nemen in alle aspecten. Om werkgevers, kerkenraden, op professionele wijze toe te rusten. Het werk in de kerk is van grote waarde! Voor Gods Koninkrijk en de toekomst van het werk in de kerk.

De inhoud leest u hier: HR beleid voor kerken 2018-2019

Voorpagina HR beleid

Meer informatie over wat ons inspireert is hier te vinden:

Speerpunten 2018 – 2019

© copyright Steunpunt Kerkenwerk