Menu top

Karin Smit Coaching & Training, Baambrugge

Contactgegevens

Karin Smit
Wethouder van Oostveenstraat 15
1396 KR Baambrugge
Telefoonnummer:  06-18370620

E-mail: infokarinsmitcoaching@gmail.com
Website: LinkedIn profiel

Wie ben ik?

Na de opleiding Godsdienstwetenschappen in Heverlee, Leuven, ben ik werkzaam geweest voor een christelijke organisatie in Amsterdam. Ik ben samen met mijn man in het mooie Baambrugge gaan wonen en heb me als actief lid ingezet voor de PKN in allerlei rollen. Sinds 1999 heb ik een preekconsent en preek ik ongeveer 1 keer per maand in verschillende kerken. Ik begeleid mensen in hun zoektocht naar God, verzorg begrafenisdiensten en doe veel pastoraal werk.

Sinds juni 2022 werk ik als Hoofd HR & Ondersteuning voor de Protestantse Kerk Amsterdam. Werken voor de kerk en de stad geven me veel voldoening. Daarnaast ben ik intervisor teammanagers bij het Leger des Heils in Amsterdam.

In 2017 ben ik gestart met mijn eigen coachingspraktijk. In de praktijk komen mensen met vragen op het gebied van o.a. loopbaanontwikkeling, persoonlijk leiderschap, zingeving, relaties, hoe verder na ziek-zijn, omgaan met verlies.
Energie en enthousiasme, rust en reflectie zijn kernwoorden.

Ervaring

  • Overheid
  • Management
  • Welzijnsorganisaties
  • Onderwijs
  • Kerk
  • Als begeleider van Landelijke en Regionale Ontmoetingsdagen verbonden aan de Stichting Als Kanker Je Raakt (www.alskankerjeraakt.nl)

Jouw vraag:

Waar loop ik telkens weer tegenaan? Welke gedachten belemmeren mij om het nu een anders te gaan doen? Waardoor blijf ik elke keer in datzelfde patroon hangen? En hoe kom ik eruit en ga ik keuzes maken voor een ander, nieuw spoor?
Met veel enthousiasme en betrokkenheid wil ik je graag helpen ontdekken hoe je stappen kunt zetten in jouw persoonlijk pad, je aanzetten tot zelfreflectie door het stellen van scherpe vragen en met behulp van verschillende methodieken. Zo wil ik graag helpen door te dringen tot de kern van een vraag, een dilemma of probleem.
Het doel is dat mensen in een beweging komen die bij hen past waardoor zij verdere stappen kunnen zetten en er nieuwe perspectieven ontstaan.

Mijn aanbod:

Ik werk met jou samen vanuit jouw levensverhaal. Je levensverhaal schrijven is de start van het coachingstraject. De thema’s, rode draden, waarden en normen, overtuigingen, gemaakte keuzes, het zijn de aanknopingspunten voor de gesprekken. Het is het verkennen van je vraag en je verhaal, het herkennen van wat er is geweest en wat zich nu voordoet, en het erkennen van jouw plek in het hier en nu.
Aan de hand van verschillende methodieken reik ik je oefeningen aan, bespreken we jouw rolneming en oefenen we in het kiezen voor andere (communicatie) patronen.
Wat helpt is het eigen levensverhaal te zien in het Grote Verhaal van God met mensen. Dat grote verhaal (de Bijbel) “is ons niet gegeven om onze kennis te vergroten, maar om levens te veranderen” (uitspraak van D.L. Moody).

Naast individuele coachingstrajecten is intervisie ook een mogelijkheid.

Referenties:

“Ik heb Karin leren kennen als iemand die een warm hart voor mensen heeft. Ze kan geloof en dagelijks leven op een frisse manier met elkaar verbinden. Ze is betrokken en kan goed luisteren naar wat je beweegt en bezighoudt.”
Predikant PKN

“Karin is een warme en betrokken vrouw. Met haar (theologische) achtergrond en haar levenservaring is zij thuis in verschillende kerkculturen en staat ze midden in de (seculiere) maatschappij.”
Buurtpastor

Kosten

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. We verkennen je vraag en onderzoeken of we kunnen samenwerken.
Prijs per gesprek (1,5 uur) in overleg.

Lid beroepsvereniging:

Aangesloten bij ST!R – keurmerk voor professioneel begeleiden (www.stir.nu)

© copyright Steunpunt Kerkenwerk