Menu top

Arbeidsvoorwaarden Kosters

Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt elk jaar met CGMV, vakorganisatie over de arbeidsvoorwaarden kosters. Veranderingen worden periodiek doorgevoerd na goedkeuring van de kerken via digitale stemming.

Let op: Het indexatiepercentage voor 2022 dat in december 2021 voorlopig werd vastgesteld, is nu definitief gemaakt. Het percentage blijft 1,5%. Lees hierover meer op:
Indexatie 2022

Eind 2021 is een aangepaste arbeidsvoorwaardenregeling voor koster vastgesteld voor twee jaar. Deze vaststelling is gedaan op grond van de inbreng van kerken en kosters (peiling in november) en besproken in een georganiseerd overleg tussen CGMV en SKW. De wijzigingen zijn vooral tekstueel en niet inhoudelijk waardoor een aparte stemronde niet van toepassing is. De samenvatting van de mutaties zijn op pagina 2 van de regeling weergegeven.

Arbeidsvoorwaardenregeling en salarisschalen

Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters 2022 – 2023
Salarisschalen Kosters 2022
Jaarurenmodel Kosters 2022
Rekenmodule Kosters 2022 (salaris en pensioenpremie)
Functieomschrijving Kosters (versie 2022)
Model Vaststellingsovereenkomst

Indexaties 2005 tm 2022

Bij ontslag kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding.
Klik hier voor meer informatie en een rekenhulp bij de transitievergoeding.

Arbeidsovereenkomst

Bij de aanstelling van een koster of bij wijziging contract kunt u onderstaande arbeidsovereenkomst gebruiken.

Model arbeidsovereenkomst kosters

 

Verzuimprotocol

Wanneer een koster ziek wordt gelden de richtlijnen van het verzuimprotocol.
Handreiking Verzuimprotocol en Verzuimreglement Kosters

Gerelateerd

Archief arbeidsvoorwaarden Kosters Functioneren kosters Pensioenvoorziening kosters

 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk