Menu top

Kerk en BTW

Moeten kerken BTW afdragen? Bijvoorbeeld over fondsenwervende activiteiten zoals zaalhuur, verkoop van koffie of een rommelmarkt? Of bij aanschaf van zonnepanelen?

Fondsenwervende activiteiten
Eerder bestond er op de BTW een zogenaamde fondsenwervingsvrijstelling voor instellingen die voor hun hoofdtaak geen ondernemer zijn. Zolang een kerk geen commerciële activiteiten beoefent zijn zij geen ondernemer voor de BTW. Maar deze BTW-vrijstelling voor kerken is later ingetrokken.

In de volgende gevallen is de kerk echter nog steeds geen BTW verschuldigd:

 1. Zaalverhuur;
 2. Schenken van koffie/thee; zolang dit tegen symbolische vergoeding is (dus geen cateringactiviteiten);
 3. Rommelmarkten e.d.; alleen indien deze activiteiten incidenteel plaatsvinden en voldoen aan de volgende voorwaarden:
  a.  De goederen moeten gratis door particulieren beschikbaar zijn gesteld.
  b.  Particulieren (de kerkleden) verzorgen zelf de verkoop.
  c.  Deze activiteiten vinden incidenteel en niet vanuit een permanent ingerichte verkoopruimte plaats.
  d.  De opbrengsten komen volledig toe aan de primaire activiteiten van de kerk of een goed doel.
 4. Advertenties in kerkbladen; indien het kerkblad enkel ter informatie is voor de kerkleden en de adverteerder een relatie heeft met de kerk (lid is van de kerk) en de vergoeding voor het adverteren gering is.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestantse Kerk Nederland, die in het blad “Kerkbeheer” meerdere artikelen publiceerden over kerken en BTW. Ga naar www.kerkrentmeester.nl en zoek op ‘BTW’.

Zonnepanelen
Ook wanneer kerken zonnepanelen aanschaffen komen er vragen rond BTW aan de orde.
Het initiatief ‘Groene Kerken’ ontwikkelden een toolkit voor kerken die zonnepanelen willen aanschaffen. Hierin zijn alle onderdelen beschreven en er is expertise over actuele ontwikkelingen. Ga naar toolkit.groenekerken.nl voor uitgebreide informatie.

Een aantal veelgestelde vragen en onze adviezen daaromheen delen wij graag hieronder. Deze adviezen zijn tot stand gekomen mede met input van Hellemans Consultancy in juli 2022.

 • Zijn we verplicht BTW-aangifte te doen als de kerk zonnepanelen aanschaft? Of is er een uitzondering voor kerken?
 • Er zijn geen uitzonderingsregels voor kerken. Wel kunt u gebruik maken van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). In het kalenderjaar van installatie doet u BTW-aangifte, u vraagt dan de KOR aan. In het eerstvolgende kalenderjaar ná installatie bent u daarmee ontheven van administratieve verplichtingen (dus ook BTW-aangifte). Schakel daar bij voorkeur hulp voor in van een terzake kundig adviseur.

 • Als we de BTW van de zonnepanelen niet terugvragen, dan hoeven we toch ook geen BTW te betalen over de teruggeleverde energie?
 • Als u aan het net terug levert bent u energieleverancier, en daarmee ondernemer. U bent dan BTW-plichtig.

 • We krijgen jaarlijks energiebelasting terug. Verandert de aanschaf van zonnepanelen of de BTW-aangifte daar iets aan?
 • Energiebelasting en BTW-aangifte staan los van elkaar. Wel gaat u door de zonnepanelen minder energiebelasting betalen, dus is er ook minder terug te vragen. Als u een kleinverbruiksaansluiting heeft en jaarlijks evenveel opwekt en als wat u verbruikt, betaalt u geen energiebelasting meer en is er ook niets terug te vragen. Let op: dit geldt voor de specifieke regeling voor kerken. Het geldt niet voor de de vaste vermindering energiebelasting die elke gebruiker met een verblijfsfunctie ontvangt (2022: € 681,- excl. BTW).

 • Is er subsidie voor kerken om hun gebouw te verduurzamen?
 • In 2022 komen er mogelijkheden voor kerken om gebruik te maken van subsidie voor verduurzaming van het gebouw. Houd daarvoor de website van SKW in de gaten. Wij informeren daarover zodra de juiste informatie bekend is.

© copyright Steunpunt Kerkenwerk