Menu top

Het land op slot. Hoe zit het met kerken?

[laatst gewijzigd op: 25 maart]

Het kabinet heeft in de persconferentie van 14 december een landelijke lockdown afgekondigd. Daarmee belanden we als samenleving in een nieuwe situatie. De lockdown heeft ook ingrijpende gevolgen voor kerken. En dat doet zeer. Hieronder geven we aan wat de gevolgen voor kerken zijn.

Advies tijdens de lockdown

Het onderstaande advies is tot stand gekomen in zorgvuldige afstemming met landelijke kerkelijke organisaties en denominaties en volgt het algemene advies van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Klik hier om het officiële bericht van het CIO te lezen.
Bericht van het CIO

Online kerkdiensten
Het dringende advies is om over te gaan op online kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de online dienst mogelijk maken.

Bij opnames/livestream of kerkdiensten in het kerkgebouw: zorg voor een actuele versie van het gebruiksplan voor het kerkgebouw.
Lees alle informatie op:
Coronaprotocol en -gebruiksplan

Zang en muziek
Het advies is om bij muzikanten of zangers het geheel te beperken tot wat minimaal nodig is. Samenzang wordt sterk afgeraden.

Kinder- en jeugdwerk
Helaas kan er tijdens de lockdown geen fysiek kinder- en jeugdwerk plaatsvinden. Veel kerken hebben hiervoor al wel online mogelijkheden bedacht. Daarnaast zijn er vanuit jeugdorganisaties mogelijkheden. Zie voor een aantal werkvormen bijvoorbeeld:
Jeugdwerk Steunpunt – Coronadossier

Doop en avondmaal
Het advies is om doop zoveel mogelijk uit te stellen tot na de lockdown. Kiest een gemeente ervoor om een doopdienst niet uit te stellen, kijk dan in de Routekaart voor kerken hoeveel mensen hierbij aanwezig mogen zijn met het huidige risiconiveau. Avondmaal kan online door de predikant worden bediend in beeld, en vanuit de huizen meegevierd worden.

Bezoekwerk en kerkelijke vergaderingen
De aanbeveling is om bezoek bij mensen thuis zoveel mogelijk te vermijden. Vervang dit bijvoorbeeld door een telefoongesprek, videobellen, een wandeling of een gesprek bij een open deur of raam. Als het niet anders kan, neem dan steeds de regels in acht (minimaal 1,5 meter afstand, niet meer dan het maximaal aantal bezoekers per dag). Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten.

Bezoekwerk van een geestelijk verzorger of predikant aan eenzamen, zieken en stervenden valt onder de vitale beroepen. Door deze toekenning kunnen professionals in deze beroepen gemakkelijker toegang krijgen tot pastoranten in quarantaine. Uiteraard moet hiervan slechts gebruik gemaakt worden wanneer hiervoor grote noodzaak is.

Voor kerkelijke vergaderingen is het advies om online te vergaderen of de vergadering uit te stellen. In uitzonderlijke gevallen kan men in zo klein mogelijke samenstelling fysiek samenkomen, met inachtneming van alle richtlijnen.

Diaconaal werk (voedselbank, maaltijdverstrekking, inloophuis)
De kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. Premier Rutte zei in zijn toespraak: ‘Dat betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen, met een paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien of kwetsbare mensen te beschermen.’ Dat betekent dat diaconale activiteiten voor kwetsbare mensen door kunnen gaan in de lijn van de regels van de Rijksoverheid. Zo blijven buurthuizen open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen. Bij de Voedselbank of bij een maaltijdverstrekking mogen pakketten worden uitgedeeld.
Diaconale initiatieven in coronatijd

Overig
Voor een aantal overige activiteiten gelden specifieke richtlijnen van de overheid:

Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk

2 reacties van Het land op slot. Hoe zit het met kerken?

 1. Gerhard 18 februari 2021 op 15:38 #

  Ten aanzien van Jeugdwerk is op de website van het Steunpunt alleen iets terug te vinden op deze pagina. Hierin staat dat kinder- en jeugdwerk nog steeds niet kan plaatsvinden.

  Inmiddels zegt de website van de PKN (1) iets anders na een recente aanpassing van de routekaart van de Rijksoverheid (2) begin februari:

  “Sportbeoefening binnen- en buitensportlocaties: alleen op 1,5m afstand en groepsgrootte van max. 2 personen (geen wedstrijden, geen groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, voor georganiseerde jeugdactiviteiten, topsporters en topsportcompetities”

  Op basis hiervan geeft de PKN aan dat kinder-/jeugdwerk (onder voorwaarden) weer fysiek mogelijk is voor kinderen/jeugd t/m 17 jaar.

  Veel kerken gebruiken de informatie van het Steunpunt om dit soort versoepelingen te onderbouwen. Is het mogelijk om dit expliciet op te nemen in de informatie van het Steunpunt?

  1) PKN: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/
  2) Routekaart Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/02/routekaart-coronamaatregelen

  • Mariët Apperloo 23 februari 2021 op 15:15 #

   Beste Gerhard,
   We nemen je overweging mee in ons overleg met andere organisaties, en komen indien mogelijk met een concreter advies. We wachten daarvoor ook eerst de persconferentie van vanavond af. Dank voor het geduld.
   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk