Menu top

Corona: 12 november + update na 26 november

Update naar aanleiding van de persconferentie op 26 november

Dit bericht is verouderd. Kijk voor het meest recente nieuwsbericht over coronaregelgeving voor kerken op Actueel.


Corona per 12 november: Pas op de plaats

Nee, gelukkig wordt er in de kerk geen pas gevraagd. Maar het is, gezien de toename in het aantal besmettingen, wel zaak om met elkaar een pas terug te doen in de activiteiten. Op de laatste persconferentie werden maatregelen bekendgemaakt die ook de kerken raken. Gelukkig niet zo hevig als vorig jaar. Laten we samen bidden dat er niet opnieuw zulke ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Waarin is een pas op de plaats nodig?

 • Allereerst is de anderhalvemeter-maatregel weer teruggekeerd in het rijtje van de basismaatregelen. Hier moeten we ons dus ook in de kerk weer aan gaan houden. Hetzelfde geldt voor hygiënemaatregelen zoals het ontsmetten van de handen bij binnenkomen.

  Uitzonderingen op de anderhalvemeter-maatregel zijn liturgische momenten waarbij deze regel voor een kort moment moet worden doorbroken, zoals bij doop en bij een zegenmoment bij een huwelijkssluiting of een andere gelegenheid.

  Er geldt geen beperking voor het aantal mensen in de kerk. U mag zoveel kerkgangers toelaten als u op anderhalve meter van elkaar kwijt kunt in het gebouw. Dit kan betekenen dat er weer met aanmelding moet worden gewerkt.

 • Registratie en placering blijft van toepassing: geef kerkgangers een vaste zitplaats. Zij verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
 • Mondkapjes zijn in alle publieke gebouwen verplicht. Daarnaast zijn ze verplicht wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is. Voor kerken is het advies deze regel ook na te komen vanuit de zorgplicht voor elkaar. Vraag uw kerkgangers dus bij verplaatsingen een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld bij binnenkomst en vertrek uit het kerkgebouw.
 • Voorkom momenten dat gemeenteleden te lange tijd te dicht bij elkaar staan. Daarom is het belangrijk het binnenkomen en uitgaan van de kerkzaal te reguleren. Voorkom dat mensen allemaal gelijktijdig naar binnen of buiten gaan. Verder is het – hoe jammer ook – aan te bevelen de komende tijd geen gebruik te maken van koffiedrinken in de kerk, omdat het in de praktijk dan erg moeilijk is om de anderhalve meter te handhaven.
 • Er mogen niet meer dan 4 gasten thuis worden verwelkomd. Dit raakt bijbelkringen en gespreks- of gebedsgroepen in huiselijke kring. Kies ervoor om deze ontmoetingen, in overleg met de koster, plaats te laten vinden in een ruimte in het kerkgebouw waar je veilig op 1,5m afstand van elkaar kunt zitten.
 • Blijf kritisch op ventilatie en samenzang. Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren. Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meer-aandacht-voor-goed-ventileren.

  Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.

  In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

 • Ook vergaderingen van kerkenraad en commissies moeten weer op anderhalve meter afstand plaatsvinden. Gezien het dringende advies om thuis te werken is het te overwegen om dit soort overleggen online te doen, als dat past bij de gespreksonderwerpen.

Jeugd- en jongerenwerk wordt door de huidige maatregelen niet getroffen. We volgen daarin de richtlijnen van het onderwijs. Wel is de besmettingsgraad juist ook onder deze groep groot. Blijf hen daarom zorgvuldig wijzen op de basismaatregel om thuis te blijven bij klachten.

Samenvatting

 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand, zowel bij zitten als bij verplaatsen. Laat niet meer kerkgangers toe dan wat u op anderhalve meter van elkaar kwijt kunt in het gebouw;
 • Zorg voor registratie van de bezoekers en wijs hen een vaste zitplaats;
 • Draag een mondkapje tijdens het lopen in het kerkgebouw;
 • Voorkom opstoppingen bij de in- en uitgangen van de kerk of in de hal;
 • Houd kringbijeenkomsten bij voorkeur in de kerk en niet thuis;
 • Vergader digitaal, tenzij het noodzakelijk is om samen te komen;

Neem uiteraard altijd de basismaatregelen in acht. Als we die met elkaar hanteren, beschermen we elkaar het beste:

 • Was vaak en goed uw handen. Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Alleen samen komen we erdoor

We hebben elkaar nodig om door deze situatie heen te komen. Meningen over de aanpak verschillen enorm. Maar belangrijker dan het juiste standpunt is het dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor elkaars gezondheid. In de kerk van Christus zijn we geroepen om elkaar te aanvaarden, ook bij verschil van mening over de aanpak van corona en samen in gebed te blijven voor onze overheid en onze samenleving. Zo mogen we laten zien dat we bereid zijn om een pas op de plaats te maken, zelfs als we al gevaccineerd zijn en misschien corona hebben gehad. We doen dat uit liefde voor elkaar en voor Christus.

Bron: Regiegroep Corona CGK, Kerkpunt, Steunpunt Kerkenwerk
Klik hier om het bericht te lezen dat werd uitgebracht door het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)

12 reacties van Corona: 12 november + update na 26 november

 1. Jan P. 17 november 2021 op 21:02 #

  Dag, wat mij verbaast dat er niets genoemd wordt m.b.t . het zingen in de kerk. Terwijl juist daar m.i. het gevaar schuilt!! Besmetting door het verspreiden van aerosolen.

  • Greetje 19 november 2021 op 11:49 #

   De adviezen met betrekking tot het zingen zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige adviezen.
   Wij hebben inmiddels het zingen ook genoemd in bovenstaand advies.

  • Arjan H. 26 november 2021 op 21:09 #

   Hadden de kerken ook niet een coronaroutekaart afgesproken met elkaar en kunnen we daaruit niet gewoon de maatregelen aflezen nu landelijk het risiconivo “ernstig is”?

   • Mariët Apperloo 29 november 2021 op 11:43 #

    Beste Arjan,
    De routekaart was destijds gebaseerd op de routekaart van de overheid. De overheid hanteert deze inmiddels niet meer en maakt maatregelen toegesneden op de huidige situatie. Wanneer wij wél de routekaart zouden hanteren ontstaat er een groot verschil in de maatregelen die kerken hanteren en de maatregelen die de overheid hanteert. Dit schept veel verwarring en verschil. Daarom hanteren wij de routekaart voor kerken niet meer, maar vertalen we (in afstemming met de overheid) de huidige maatregelen in de maatschappij naar de kerken.
    #SteunpuntKerkenwerk

 2. Leendert 26 november 2021 op 10:03 #

  Hoi,
  Moeten de kerken momenteel ook om 18:00 dicht of is er vanuit de gellofsovertuiging vrijstelling voor deze sluitingstijden?
  Mogen we nog naar de kerk bij een lockdown?

  • Greetje 26 november 2021 op 11:34 #

   De sluitingstijden van 18.00 uur gelden momenteel voor niet essentiële winkels en dienstverlening, daar vallen kerken niet onder.
   Ook tijdens een lockdown zullen we naar de kerk mogen blijven gaan.
   Wat de persconferentie van vanavond brengt zullen we nog af moeten wachten.
   Volgende week vindt u naar aanleiding van die persconferentie een nieuw advies op onze site.

 3. Jan-Kees 26 november 2021 op 20:14 #

  Beste Greetje, op de persconferentie is gemeld dat niet essentiële winkels en dienstverlening vanaf 1700 uur dicht moeten. Kerken worden normaliter uitgezonderd. We houden ons wel aan de basisregels uiteraard. Voor zondag a.s. is nu de vraag: kan de avonddienst wel/niet doorgaan? Een advies volgende week is welkom, maar voor a.s. zondag te laat. Dank alvast voor reactie!

  • Mariët Apperloo 29 november 2021 op 11:43 #

   Beste Jan-Kees,
   Helaas waren we niet in staat om voor afgelopen zondag al te adviseren. Vandaag of morgen verschijnt het aangepaste advies op onze website. Dank voor het geduld!
   #SteunpuntKerkenwerk

 4. Jan 26 november 2021 op 21:22 #

  Hoe zit het met catechisaties, vergaderingen, e.d. Mag dat vanavond zondag nog, ondanks voldoende ruimte en anderhalve meter afstand?

 5. Jan 26 november 2021 op 21:25 #

  Sorry, Mijn vraag nog een keer:

  Hoe zit het met catechisaties, vergaderingen, e.d.? Mag dat vanaf zondagavond nog, ondanks voldoende ruimte en anderhalve meter afstand?

 6. Jan 26 november 2021 op 21:26 #

  Hoe zit het met catechisaties, vergaderingen, e.d.? Mag dat vanaf zondagavond nog, ondanks voldoende ruimte en anderhalve meter afstand?

  • Mariët Apperloo 29 november 2021 op 11:45 #

   Beste Jan,
   Vandaag of morgen zullen wij hierover publiceren. Bedankt voor het geduld!
   #SteunpuntKerkenwerk

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk