Menu top

Kerken krijgen toch eigen KvK inschrijving

Algemeen bekend is inmiddels dat de druk om digitaal te kunnen communiceren met de overheid bij de kerkelijke rechtspersonen aan het oplopen is. De digitalisering bij de overheid gaat verder en in toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen nu al niet óók op papier toegankelijk. Om hier als kerkelijke rechtspersonen in mee te kunnen gaan is besloten dat de kerkelijke rechtspersonen van onder andere de GKV en NGK in de loop van 2019 een KvK-nummer zullen krijgen. Dit proces zal begeleid worden door het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) en geldt voor alle 31 kerkgenootschappen die aan het CIO verbonden zijn.

Alle NGK- en GKV-kerken zijn hierover geïnformeerd met onderstaande brief.
Informatiebrief inschrijving KvK voor de NGK-kerken

Informatiebrief inschrijving KvK voor de GKv-kerken

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk