Menu top

Arbeidsvoorwaardenregeling vastgesteld

De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers 2019-2020 is in december 2018 gepubliceerd. De GKv-leden hebben digitaal gelegenheid gehad om in te stemmen met deze regeling. Met een ruime meerderheid is deze regeling door de GKv-leden geaccepteerd. Voor de NGK-leden heeft de Nederlands Gereformeerde instelling voor Arbeidszaken (NGA) instemming verleend.

Per abuis is in de onderhandeling voorafgaand aan de stemming artikel 8 over het hoofd gezien. Het gaat om de vergoedingen bij zorgverlof, volgens de Wet Arbeid en Zorg. Deze zijn te vinden in KW regeling art. 8 Lid 8 t/m 11. In de eerder gepubliceerde regeling stond dat dit verlof altijd was met behoud van salaris. SKW heeft met de NGA en met akkoord van Luceo een gezamenlijk standpunt bepaald met betrekking tot artikel 8. Deze is nu opgenomen in de definitieve regeling. De regeling is hier te vinden:

Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers

De complete regeling is daarmee per heden definitief vastgesteld en van kracht verklaard m.i.v. 1 januari 2019. In februari kunt u uitbetalen op basis van de nieuwe regeling met een herberekening over de maand januari (of in maart, met herberekening over de maanden januari en februari).

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Enter the text from the image below
 

© copyright Steunpunt Kerkenwerk